Miljönären

Att sortera noggrant och lägga rätt saker på rätt plats i återvinningen är en liten sak för var och en av oss, men något vi alla tjänar stort på. Miljönären är en viktig del i Telgekoncernens hållbarhetsarbete och vårt mål är att göra alla till Miljönärer.

Målet: flest Miljönärer i Sverige

Södertälje kommun har ett långsiktigt hållbarhetsmål och i det ingår att minska mängden avfall. En del i det arbetet är satsningen ”Miljönären” som började som ett sätt att förbättra källsorteringen i förskolor och skolor, men som sedan har vuxit till att bli ett sätt att hjälpa både vuxna och barn att sortera rätt.

Målet är att givetvis att så mycket som möjligt av det avfall som går att återvinna, återvinns. Det handlar om ett gemensamt system för sopsortering så att alla gör likadant, vilket underlättar enormt när avfallet kommer till återvinningscentralerna.

Bakom satsningen står inte bara Telge Fastigheter, utan också Telge Återvinning, utbildningskontoret och kommunens kostenhet. I projektet skapades en standard för källsortering i skolan med åtta fraktioner som omfattar förpackningar för plast, kartong, metall och glas samt brännbart, matavfall, returpapper/tidningar och pant. Det ska vara lätt att sortera rätt!

Spel och utbildningsmaterial för skolan

Satsningen består av flera delar: dels de fysiska sopsorteringskärlen som, utifrån behov och förutsättningar, placeras ut i respektive skolas och förskolas lokaler, dels den större uppsamlingsstationen som placeras ute – allt märkt med tydliga, färgkodade skyltar.

För att ta vara på barnens intresse för miljöfrågor har det också utvecklats ett utbildningsmaterial som ger förskolepedagoger och lärare möjlighet att jobba med de här frågorna i undervisningen.

För de allra minsta har det dessutom utvecklats ett spel som kan laddas ner till förskolans läsplatta.

Informationsfilmer ökar kunskapen

Vi har också tagit fram ett antal informationsfilmer som dels visar hur man källsorterar, dels visar hur det går till bakom kulisserna. Tanken är att sprida kunskapen, för ju mer människor vet om fördelarna med att källsortera, desto mer benägna blir de att göra det och bli Miljönärer.

Bli en Miljönär

Vill du veta mer om hur du gör för att bli Miljonär? Ladda ner pdf:en och läs mer om Miljönären.