Var rädd om vattnet

Vatten är vårt kanske viktigaste livsmedel – en förutsättning för att vi ska överleva. Vi använder samma vatten om och om igen. Därför är det viktigt att vi är rädda om både vattnet och VA-nätet som förser oss med friskt vatten och som renar avloppsvattnet. Tänk på vad du spolar ner i avloppet!

Vad får spolas ner i toaletten?

I toaletten får du bara spola ner sådant som du har ätit eller druckit först, och så toalettpapper förstås. Att endast spola ner kiss, bajs och toalettpapper i din toalett är ett enkelt sätt att bidra till ett bättre och renare vatten.

Skräp som hushållspapper, servetter, tops, bindor, hår, tandpetare och liknande slänger du i papperskorgen. Då blir det inte stopp i din toalett och vi kan rena vattnet ännu bättre på våra anläggningar och släppa tillbaka ett än renare vatten till Mälaren igen.

Så tar du hand om vattnet

Det är svårt för avloppsreningsverken att rena vattnet från mediciner. Häll därför inte ut överblivna mediciner i avloppet, utan lämna in dem på apoteket i stället.

Färgrester räknas som farligt avfall och lämnas på en återvinningscentral. Det gäller all färg: vattenbaserad, vattenlöslig och även miljömärkt eller färg som benämns som miljövänlig.

All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för avloppsreningsverket och miljön.

Observera att vissa konstnärsfärger, till exempel kadmiumgult och kadmiumrött, innehåller det giftiga ämnet kadmium, som är mycket skadligt för miljön och oss människor.

Tänk på att inte skölja av penslar under kranen utan torka i stället av dem.

Även trasor, tomma tuber med mera lämnas som farligt avfall på någon av våra återvinningscentraler.

Andra kemikalier får givetvis inte heller spolas ner i avloppet utan ska också lämnas till återvinningsstationerna för att tas om hand på rätt sätt.