Var rädd om vattnet - spola rätt

Vatten är vårt kanske viktigaste livsmedel – en förutsättning för att vi ska överleva. Vi använder samma vatten om och om igen, och därför är det viktigt att vi är rädda om både vattnet och om det VA-nät som förser oss med friskt vatten och som renar avloppsvattnet. Därför är det viktigt att tänka på vad vi spolar ut i avloppet.

Har du koll på vad som får spolas ner i avloppet?

I toaletten får du bara spola ner sådant som du har ätit eller druckit först, och så toalettpapper förstås. Att endast spola ner kiss, bajs och toalettpapper i din toalett är ett enkelt sätt att bidra till ett bättre och renare vatten.

Skräp som hushållspapper, servetter, tops, bindor, hår, tandpetare och liknande slänger du i papperskorgen. Då blir det inte stopp i din toalett och vi kan rena vattnet ännu bättre på våra anläggningar och släppa tillbaka ett än renare vatten till Mälaren igen.

Undvik mediciner, färg och kemikalier

Det är svårt för avloppsreningsverken att rena vattnet från mediciner. Häll inte ut dem i avloppet, utan lämna dem på apoteket istället.

Färgrester räknas som farligt avfall och lämnas på våra återvinningscentraler. Det gäller all färg: vattenbaserad, vattenlöslig och även miljömärkt eller färg som benämns som miljövänlig. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för avloppsreningsverket och miljön.

Andra kemikalier får givetvis inte heller spolas ned i avloppet utan ska också lämnas till återvinningsstationerna för att tas om hand på rätt sätt.