Kommunala verksamheter

Telge Fastigheter äger och förvaltar lokaler för den kommunala förvaltningen. Vi har skolbyggnader, service-, idrotts- och kulturanläggningar och annat som den kommunala verksamheten behöver.

Gör en felanmälan