Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som kan riskera liv och hälsa genom att, i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten, vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt eller liknande.

Källsortera ditt farliga avfall

Farligt avfall ska separeras från det övriga avfallsflödet och tas om hand separat vid källsortering.

Hos oss finns avfallslösningar för olika typer av farligt avfall: batterier, lysrör, lampor och farligt avfall.

Beställ behållare

Kontakta vår kundservice för att beställa en behållare för farligt avfall,

Kontakta kundservice