Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som kan riskera liv och hälsa genom att, i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten, vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt eller liknande.

Källsortera farligt avfall

Farligt avfall ska separeras från det övriga avfallsflödet och tas om hand separat vid källsortering.

Hos oss finns avfallslösningar för olika typer av farligt avfall: batterier, lysrör, lampor och farligt avfall.

Beställ behållare för farligt avfall

Kontakta kundservice så hjälper vi dig.