Elnätet - tryggt och utan avbrott

Varje dag, 365 dagar om året jobbar vi för att elnätet ska leverera el tryggt och utan avbrott till företag, verksamheter och föreningar i Södertälje och Nykvarns kommuner. Det finns nästan 300 mil hög- och lågspänningskabel i våra kommuner. Lägger du ut kablarna skulle de nå ända till Barcelona. Cirka 54 000 hushåll och företag är kopplade till elnätet.

Vi satsar på elnätet

Just nu satsar vi mer än någonsin på elnätet. De närmsta fyra åren kommer vi att investera 250 miljoner kronor och bygga ut, värdesäkra och förnya elnätet.

Så bestäms ditt elnätspris

Kostnaden att bedriva hela elnätsverksamheten styr vad elkonsumenterna ska betala. Det är ett politiskt beslut som gäller alla i Sverige. Det betyder att det är du som elkonsument som bär kostnaden för förvaltning och utbyggnad av elnätet. Staten (elnätsägaren) tar betalt av regionnäten som tar betalt av de lokala elnätsbolagen. De lokala elnätsbolagen tar sedan betalt av sina kunder.

Energimarknadsinspektionen reglerar

Energimarknadsinspektionen, EI, reglerar alla elnätsbolag och ser till att våra avgifter är skäliga. Vart fjärde år ansöker vi till EI om vilka avgifter vi får ta ut av våra kunder.

Våra avgifter ska täcka kostnaden att driva ett säkert elnät med få avbrott. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning.

Priser och avtal