Ombyggnation av kvarteret Luna

Arbetet med att skapa en ny galleria och ett nytt, levande stadskvarter pågår. Här kan du följa arbetet allteftersom det går framåt med nyheter, tidslinjer, historik och annat. Du får även möta personerna som jobbar med att skapa den nya Lunagallerian.