Prisexempel för olika byggnader

Här ser du exempel på fjärrvärmekostnader för byggnader i olika storlekar.