Pris för tillfälliga anslutningar

Vid en tillfällig anslutning betalar du för byggskåpets anslutningsavgift, eventuell skåpshyra, elnätsavgift samt ett energipris beroende på ditt val av elhandelsleverantör. Elnätsavgift och energipris faktureras separat.

Anslutningspris och byggskåp 2023

Priset inkluderar inkoppling, urkoppling av kabel i anvisad leveranspunkt samt upp- och nedmontering av mätutrustning och gäller under förutsättning att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet. Behövs det en tillfällig anläggning där kapacitet saknas räknas priset för faktisk kostnad och fås via offert.

Anslutningspris
Säkring 16-63 A 5 200 kr
Säkring 80-250 A 10 400 kr
Säkring 315-500 A 14 400 kr
Säkring 500 A Enligt offert
  • Vid senare beställning än minst tio arbetsdagar före önskad leveransdag eller vid önskemål om snabbare hantering debiteras en tilläggsavgift på 5 000 kr.

 

Byggskåpshyra
Säkring 16-63 A 80 kr/dygn
  • Minsta debitering är 500 kr. Ej återlämnad nyckel debiteras med 250 kr. Vid skada på hyrd utrustning faktureras hela kostnaden för reparation eller utbyte.

Elnätsavgift

För den tillfälliga anslutningen betalar du även en fast elnätsavgift utifrån ditt behov av kapacitet i elnätet.