Anslutningspris

I tabellen nedan ser du våra standardpriser för anslutningar. Priset sätts utifrån fastighetens avstånd fågelvägen till den punkt i elnätet där en anslutning är tekniskt genomförbar med god elkvalitet.

Slutpriset sätts utifrån er önskade anslutningspunkt, elnätets förutsättningar samt antalet anslutningar ni efterfrågat. Vi meddelar ert slutpris i vår skriftliga offert.

Anslutningspris 2023

Avstånd * Fast pris Rörligt pris
0-199 meter 44 375 kr -
200-599 meter 44 375 kr  381 kr/m 
600-1 199 meter 135 300 kr (169 125 kr) 640 kr/m (800 kr/m)
1 200-1 800 meter 519 300 kr (649 125 kr) 389 kr/m (486 kr/m)

Alla priser exkl. moms (inkl. moms visas i parantes).

* Avstånd (fågelvägen) till anslutningspunkt i befintligt nät. Vid avstånd över 1 800 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.

För anslutningar över 25 Ampere (A), begär offert.

Vad är skillnaden mellan anslutningspris och abonnemang?

  • Anslutningspris är ett fast engångsbelopp som ska täcka större delen av våra kostnader kring anslutningen. Priset inkluderar vårt faktiska arbete, material och din verksamhets behov av elnätet.
  • Abonnemanget är det löpande priset din verksamhet betalar för att använda elnätet och för elen som transporteras fram till anslutningen.

Din verksamhets abonnemang består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen ska täcka våra kostnader för underhåll och planerad framtida förnyelse av anslutningen.

Den rörliga delen ska täcka våra kostnader utifrån ert användningsbehov av anslutningen, vilket innebär kompensation mot slitage samt kostnader för transport av elen.

Delar av intäkterna bidrar även till hela elnätets förvaltning och utveckling totalt sett. Vi arbetar med ständiga förbättringar och som en del i arbetet ingår att säkerställa att kostnader fördelas rättvist mellan alla som utnyttjar vårt gemensamma elnät.

Längre leveranstider

Just nu har Telge Nät längre leveranstider på elnätsanslutningar än vanligt.

Det beror på att vi har försenade eller uteblivna materielleveranser, vilket i sin tur beror på det rådande världsläget med bland annat kriget i Ukraina.