Tillfällig elanslutning och byggström

Här finns information om tillfällig anslutning till elnätet och byggström för dig som har verksamhet i Södertälje eller Nykvarn.

Vad innebär tillfällig anslutning?

Det finns tillfällen då din verksamhet kan ha behov av tillfällig elförsörjning på platser där det inte alltid är så enkelt att hitta ett eluttag. Till exempel om ni bygger hus eller om behöver ström för ljus eller högtalare vid någon form av kortvarigt arrangemang som tivoli eller marknader.

Hur lång tid tar det?

Från att er föranmälan kommit in tar det 10 arbetsdagar för oss att anlägga en tillfällig anläggning och anläggningen kan kopplas in. Se till att anmäla i god tid innan så vi hinner förbereda anslutningen.

Hur går det till?

Beställa byggström är enkelt. Ni skriver på ett avtal och skickar in det till oss. Där fyller ni i önskat inkopplingsdatum, med en framförhållning på minst 10 arbetsdagar samt om ni vill hyra ett skåp eller har ett eget.

När vi fått beställningen så skickar vi en instruktion om nyckelhanteringen och kör ut och kopplar in byggskåpet på byggplatsen. I inkopplingsavgiften ingår också urkoppling samt hemtransport när bygget är klart.

Har ni eget byggskåp som ni vill ha inkopplat eller behöver mer än 63A, tar ni kontakt med en behörig elinstallatör som skickar in avtalsblanketten för tillfällig anslutning, minst två veckor innan, som även ni har skrivit under. Den gäller som beställning.

Tillfällig elservis ansluts till ett byggskåp.

Vi ansvarar för att byggskåpet finns på plats och utför det arbete som krävs. Det inkluderar in- och urkoppling, montering och nedtagning av förbrukningsmätare samt tillhandahållande av fast ansluten kabel.

Du som kund behöver säkerställa att platsen för byggskåpet är godkänd. Vi placerar endast ut byggskåp på kommunal mark eller på beställarens tomt.

Byggskåpet ska vara utrustat med fast ansluten kabel, ca 6 meter av rätt dimension och med plats för förbrukningsmätare. Skåpet ska för övrigt uppfylla kraven i SS 437 01 40 och SEK handbok 415 av elsäkerhetsskäl.

Placering sker på godkänd plats bredvid befintlig uttagspunkt i elnätet, till exempel kabelskåp på gatan eller elstolpe. Om anslutning av byggskåpet inte kan göras på överenskommen tid på grund av att skåpet inte finns på plats eller inte uppfyller kraven för inkoppling betalar kunden de extra kostnader som uppkommer.

I priset ingår in- och urkoppling, montering och nedtagning av förbrukningsmätare.

Allmänna förutsättningar vid tillhandahållande av eget byggskåp

 • Elnätet är frambyggt och det finns tillräckligt med kapacitet.
 • Arbetet ska kunna utföras vid ett tillfälle och under ordinarie arbetstid.
 • Du som kund behöver säkerställa att platsen för byggskåpet är godkänd. Vi placerar endast ut byggskåp på kommunal mark eller på beställarens tomt. Förutsatt att kabel är framdragen.
 • Behörig installatör behöver intyga på beställningen att byggskåpet uppfyller gällande krav.

Tänk på att:

 • Vi inte skickar ut någon offert för anslutningsavgiften till kund, eller installationsmedgivande för färdiganmälan till installatör. Vi hanterar föranmälda uppgifter som både beställning och färdiganmälan.
 • Situationsplan bör bifogas vid anmälan av tillfällig elnätsanslutning. Denna behöver tydligt visa var ni planerar att ställa skåpet. Även nordriktningen ska framgå samt föreslagen ledningsväg för servisledning. Vi placerar endast skåp på kommunal mark eller på beställarens tomt, om beställaren inte själv har annan överenskommelse.
 • Alla uppgifter på anmälan är viktiga för att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. Saknar vi relevanta uppgifter kommer vi behöva skicka tillbaka anmälan för komplettering. Glöm därför inte att signera blanketten. Vid eget byggskåp behöver vi två underskrifter. En från beställare och en från installatör.
 • När vi kopplar in din permanenta anslutning avslutas din tillfälliga anslutning per automatik om inte annat överenskommits.
 • För snabbare hantering av ditt ärende ser vi gärna att din anmälan inkommer digitalt via e-post: tillfallig.anslutning@telge.se
 • Du som kund väljer fritt vilket elhandelsbolag du vill teckna avtal med. Avtal kan tecknas först när du fått ditt anläggningsid.
 • Avbrott i leveransen kan ske utan avisering, till exempel med anledning av brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete eller vid in-/frånkoppling på ordinarie servis.
 • En tillfällig elanslutning får normalt inte pågå längre än 12 månader.

Vad kostar det?

Vid en tillfällig anslutning betalar ni för byggskåpets anslutningsavgift, eventuell skåpshyra, elnätsavgift samt ett energipris beroende på ert val av elhandelsleverantör. Elnätsavgift och energipris faktureras separat.

Se prislistan för tillfällig anslutning