Returpapper

Returpapper är ett samlingsbegrepp för allt papper som samlas in och återvinns, till exempel tidningar, trycksaker och kontorspapper.

Returpapper är en viktig råvara i kretsloppet vid tillverkningen av tidningspapper, toalett- och hushållspapper.

Ny lag från 1 januari 2022

Returpapper räknas nu som ett kommunalt avfall, och eftersom Telge Återvinning är kommunens renhållare är det vi som ska samla in returpapperet - med ansvar för att returpapperet materialåtervinns.

Vad finns det för abonnemang?

Det finns olika abonemang för returpappr som sorteras i tunna eller i bottentömmande behållare.

Vi skräddarsyr din lösning

Kontakta kundservice så hjälper vi dig med den bästa lösningen.