Elprisets tre delar

Summan som din verksamhet ska betala på din elfaktura består av olika delar: elen du använder, själva elnätet som används för att leverera din el, samt skatter och avgifter.

Elhandel: 30 procent

Er elhandelsavgift består i den el som ni köpt av ert elhandelsföretag och utgör cirka 30 procent av totalkostnaden. Huvuddelen av denna avgift går till elproducenterna som säljer el till elhandelsföretagen på den nordiska elbörsen.

Elnät: 25 procent

Avgiften för transport av elen till dit där ni behöver den. Elnätsavgiften betalas till elnätsföretaget och utgör cirka 25 procent av totalkostnaden.

Skatter och avgifter: 45 procent

I skatter och avgifter avses energiskatt, elcertifikat och moms som betalas till staten och myndigheter. Skatter och avgifter utgör cirka 45 procent av totalkostnaden. Energiskatten varierar mellan olika delar i Sverige. Detta är kostnader som varken vi som elnätsbolag, elhandelsbolag eller du som elkund kan påverka.

  • Energiskatt på el betalas på er faktura från elnätsföretaget. Priset som gäller från den 1 januari 2024 är 53,50 öre inkl. moms (42,80 öre exkl. moms) per kilowattimme (kWh). Energiskatten indexjusteras årsvis.
  • Enligt ett statligt beslut betalar elkunderna för elcertifikat, i syfte att stimulera utbyggnad av el från förnyelsebara energikällor – sol, vind, viss vattenkraft och biobränslen. Elcertifikat betalas till ert valda elhandelsföretag.
  • 25 procent moms läggs på elnätspriset, elhandelspriset, energiskatten och elcertifikaten.

Utöver dessa skatter och avgifter finns andra politiskt bestämda avgifter som påverkar prissättningen på den nordiska elbörsen. Det gäller till exempel handelssystemet med utsläppsrätter inom EU, samt skatter och avgifter på elproduktion.

Källa: Energiföretagen