Matavfall

Enligt artikel 22 i avfallsdirektivet, som börjar gälla den 31 december 2023, ska matavfall antingen separeras vid källan eller samlas in separat.

Matavfall är en viktig resurs, som vi gör biogas och biogödsel av. Helst ska maten såklart ätas upp, men skal och rens är värdefullt.

Matavfall från verksamhet

Större mängder matavfall från till exempel restaurang och storkök ska sorteras i våra komposterbara påsar. Dessa töms sedan av vår specialutrustade sopbil minst en gång i veckan.

Tänk på att ta bort alla förpackningar och sortera dem separat.

Mindre mängder matavfall kan sorteras i papperspåsen, som finns i storlekarna 8 liter och 22 liter.

Beställ utrustning för matavfall

Det lönar sig att sortera

Det är lönsamt att vara klimat- och miljövänlig. Om du väljer att sortera matresterna i en egen tunna/behållare är priset cirka 10 procent lägre än om du väljer att blanda allt i samma.

Beställ abonnemang

Du beställer abonnemang via Mina sidor.