Visionen om nya Luna

Fyra arkitektteam har gått till final i arkitekttävlingen för nya Lunakvarteren. De har presenterat fyra olika visioner och först i mars får vi veta vilket förslag som har vunnit.

Resan mot framtidens Lunakvarter

Här kan du se de fyra förslagen. Tänk på att det är visionsbilder du tittar på och inte de slutgiltiga byggnaderna eller planeringen. Juryn kommer att bedöma helheten i förslaget. Du kan läsa mer om tävlingsuppdraget och bedömningskriterierna längre ner.

Projektets mål

Alla projekt har ju ett mål. Nya Luna-projektet har sex övergripande mål. Dessa mål baserar sig på arkitektoniska-, genomförbarhets-, funktionalitets- och hållbarhetsaspekter. 

De övergripande målen är:

  1. Förankrat i platsen.
  2. Robust och resilient.
  3. Ekonomi och genomförbarhet.
  4. Inbjudande och inspirerande.
  5. Nya trygga offentliga rum.
  6. Tillföra nya värden.

Juryn jobbar utifrån bedömningskriterier som är kopplade till projektets mål.