Syfte med tävlingen

Tävlingens syfte är att belysa möjligheter. Det handlar om att få visionära och samtidigt konkreta förslag på hur Lunakvarteren kan utvecklas. Det vinnande förslaget ska sedan utgöra en grund för att ta fram en ny detaljplan.

Tävlingsområde med fyra fastigheter

Själva tävlingsområdet består av fyra befintliga fastigheter: Luna 1, Luna 4, Luna 8 och Luna 9. Det är dessa fastigheter som det vinnande arkitekt-teamet ska jobba med. I tävlingsområdet ingår också gator och platser. 

Inom tävlingsområdet är större delen av bebyggelsen uppförd i slutet av 1970-talet men det finns även bebyggelse från förra sekelskiftet samt från 1960-talet. Det finns alltså kulturhistoriskt intressanta byggnader både inom tävlingsområdet och i närområdet.

Sekretess

Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation kring sekretess vid arkitekttävlingar.

Byggnader som berörs av tävlingen

Följande byggnader befinner sig i tävlingsområdet och berörs av därför av ombyggnationen:

  • Inom Luna 8 finns en inomhusgalleria, kontor och parkering.
  • Luna 9 innehåller bostäder, kontor och parkering.
  • Luna 1 och Luna 4 innehåller kontor och lokaler.