Tänk på det här när företaget flyttar

När ditt företag eller din förening flyttar är det några saker ni behöver göra för att elen ska fungera i de nya lokalerna. Det gäller oavsett om flytten är anmäld via Adressändring eller Skatteverket.

1. Teckna elnätsavtal

Ni behöver teckna ett elnätsavtal med den elnätsleverantör som äger elledningarna i det område dit ni flyttar. Kortfattat kan man säga att elnätsleverantören är den som transporterar elen fram till er dörr.

2. Teckna elhandelsavtal

Kontrollera med ert elhandelsbolag om möjlighet finns till medflytt, om inte så tecknar ni ett nytt elavtal med ett valfritt elhandelsföretag.

3. Säga upp avtal på tidigare lokal

När ditt företag flyttar och inte längre vill stå som betalningsansvariga för elen i de gamla lokalerna så behöver ni säga upp ert elnätsavtal.

Vi behöver er anmälan senast 30 dagar innan flyttdatum. Vi kan inte avsluta avtal bakåt i tiden. Ditt företag står som betalningsansvarig för elförbrukningen tills er flytt har anmälts.

Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundservice och anmäl din flytt så hjälper vi till med din flyttanmälan.