Så skapar vi framtidens Lunakvarter

Äntligen är beslutet taget! I stället för att riva hela Luna blir det en större renovering och ett nytt Lunakvarter mitt i centrala Södertälje. För inte så länge sedan pratades det om att riva hela kvarteret.

Oskadda stommar bär upp nya huskroppar

När det visade sig att stommarna i Lunahusen var oskadda valde man att behålla dem, renovera och riva där det behövdes. Stommarna kommer nu att hålla uppe de nya byggnaderna i stadskvarteret.

Nya gågator, hus och lokaler

Exakt hur den nya kvartersindelningen kommer att se ut får vi vänta på då en arkitekttävling är i full gång. Det finns flera förslag på hur det nya stadskvarteret ska se ut.

Flygfoto över kvarteret Luna i Södertälje