Avsluta elnätsabonnemang

Om ditt företag har en fastighet som står tom och inte används eller ska rivas kan ni avsluta elnätsabonnemanget. Det här gäller inte när ni ska flytta, se information om flyttanmälan.

Så avslutar ni ert abonnemang

1. Skicka in blanketten

Att säga upp ett elnätsabonnemang är kostnadsfritt. Skicka in den ifyllda uppsägningsblanketten 30 dagar innan ni önskar att abonnemanget ska upphöra.

2. Elen stängs av

Telge Nät avbryter elleveransen och monterar eller stänger ner elmätaren inom två veckor efter inkommen ifylld uppsägningsblankett. I samband med detta skickas en slutfaktura till ert företag.

3. Abonnemanget avslutas

Abonnemanget avslutas den dag elmätaren monteras eller stängs ner.

Blankett för avslut av elnätsabonnemang

Skicka in blanketten

Den ifyllda blanketten ska signeras och skickas via e-post eller post till: