Avsluta elnätsabonnemang

Om ditt företag har en fastighet som står tom och inte används kan du säga upp elnätsabonnemanget. Att säga upp ett elnätsabonnemang är kostnadsfritt. Skicka in den ifyllda uppsägningsblanketten 30 dagar innan du önskar att abonnemanget ska upphöra.

Telge Nät avbryter elleveransen och monterar/stänger ner elmätaren inom två veckor efter inkommen ifylld uppsägningsblankett. I samband med detta skickas en slutfaktura till ditt företag. Abonnemanget avslutas den dag mätaren monteras/stängs ner.

Blankett uppsägning elnätsabonnemang

Skicka in blanketten

Den ifyllda blanketten signerar du och skickar via e-post eller post till: