Ändra elnätsanslutning

Behöver ditt företag säkra upp eller säkra ner er elanslutning, flytta servisledningen, mätarskåpet eller elmätaren? Eller vill ni dela alternativt slå ihop ett abonnemang? Inga problem. Vi hjälper er.

Så ändrar ni anslutning till elnätet

1. Kontakta en elinstallatör

Börja med att kontakta en auktoriserad elinstallatör som i sin tur skickar in en föranmälan om säkringsändringen till oss via foranmalan.nu.

I anmälan ska den nya och den tidigare säkringen anges och i vilken anläggning säkringsändringen ska utföras. Detta görs genom att ange mätarnummer och/eller anläggningsnummer. Om ändringen medför kostnader för vårt arbete tar vi kontakt med er och meddelar detta.

2. Installationsmedgivande

När vi fått in en anmälan lämnar vi ett installationsmedgivande till er elinstallatör. Därefter kan elinstallatören påbörja installationsarbetet.

3. Färdiganmälan

När elinstallatören är klar med ändringen skickas en anmälan till oss. Vi registrerar säkringsändringen och ert företag betalar nu priset för er nya säkring. Jobbet är klart!

Priser för uppsäkring

Storleken på huvudsäkringen, som i regel sitter i anslutning till elmätaren, skyddar anläggningen och sätter också en gräns för hur mycket el som kan användas samtidigt.

Med hjälp av en auktoriserad elinstallatör är det enkelt att säkra upp eller säkra ner ifall behoven ändras.

Om ni säkrar upp ert företag inom samma kategori betalar ni mellanskillnaden mellan den nya anslutningen och den gamla. Detta gäller inte om ni tidigare har haft den högre säkringsanslutningen, då betalar ni inte för uppsäkringen till oss.

Se våra elnätspriser