Avfallstaxa för verksamheter i Södertälje

Vad som ingår i avgiften

Avfallstaxan är indelad i två delar, en fast avgift och en rörlig avgift. Den rörliga avgiften kan du påverka genom ditt val av abonnemang.

1. Fast avgift

Den fasta avgiften för 2024 är 1 210 kr per verksamhet på hämtningsadressen.

I den fasta avgiften ingår kostnader för administration så som kundservice, fakturering och information samt planering, verksamhetssystem och IT. Även bemanning och hantering av Södertäljes återvinningscentraler ingår i avgiften.

2. Rörlig avgift

Den rörliga avgiften för 2024 kan du påverka själv genom att välja något av våra abonnemang nedan.

I den rörliga avgiften ingår hämtningskostnader för avfallskärl samt fordon, bränsle och löner kring detta. Även behandlingskostnader av avfallet samt omlastnings- och transportkostnader ingår i avgiften.

Abonnemang för verksamheter

Abonnemang för miljörum/hus och kärlskåp

Hämtningsavgifterna avser kostnaderna för kärl, tömning, transport och behandling. Grundavgift tillkommer.

I abonnemanget ingår dragsträcka på 3 meter, om den överskrids debiteras du ett tillägg för det.

Extra tömning av soptunnor med mat- och restavfall och fyrfackskärl kostar 500 kr per tunna.

Alla avgifter är inklusive moms.

Mat- och restavfall i separata kärl

Lägre avgift när restavfall och matavfall sorteras ut i separata tunnor än när de läggs i samma. Avgift för restavfall gäller bara i kombination med abonnemang för matavfall.

Årlig hämtningsavgift:
Soptunna för restavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
190 liter 1 050 kr 2 245 kr Erbjuds inte
370 liter 2 050 kr 4 295 kr 8 825 kr
660 liter 3 655 kr 7 660kr 15 740 kr
Soptunna för matavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
140 liter Erbjuds inte 1 595 kr 3 445 kr

Mat- och restavfall i samma kärl

Årlig hämtningsavgift:
Storlek på soptunna Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
190 liter 1 495 kr 3 365 kr Erbjuds inte
370 liter 3 000 kr 5 790 kr 12 925 kr
660 liter 5 350 kr 10 030 kr 23 055 kr

FNI (fastighetsnära Insamling) i fyrfackskärl för mindre verksamheter

Det här abonnemanget passar för verksamheter som inte har så mycket hushållssopor.

Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget.

  • I tunna 1 sorteras färgat glas, hårda plastförpackningar, pappersförpackningar, matavfall och restavfall.
  • I tunna 2 sorteras ofärgat glas, metallförpackningar, tidningar och returpapper samt plastförpackningar.
Årlig hämtningsavgift:
Storlek på soptunna Var 14:e dag * 1 g/v **
370 + 370 liter 1 335 kr 2 670 kr
660 + 660 liter 3 275 kr 6 555 kr

* (tunna 2 töms var 4:e vecka)

** (tunna 2 töms var 14:e dag)

Abonnemang under sommarperioden

Det här abonnemanget är till för verksamheter som endast bedrivs sommartid. Hämtning sker mellan vecka 18 och vecka 39.

Storlek på soptunna Var 14:e dag 1 g/v
190 liter 730 kr Erbjuds inte
370 liter 1 425 kr Erbjuds inte
660 liter 2 420 kr 4 840 kr

Abonnemang för bottentömmande behållare

Abonnemang för bottentömmande behållare kan endast tecknas i samråd med Telge Återvinning.

Mat- och restavfall i separata bottentömmande behållare

Lägre avgift när restavfall och matavfall sorteras ut i separata behållare än att det läggs i samma. Avgift för restavfall gäller bara i kombination med abonnemang för matavfall.

Årlig hämtningsavgift:
Behållarstorlek för restavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
1,1-2 kbm 12 205 kr 24 410 kr 53 705 kr
2,1-3 kbm 17 395 kr 34 785 kr 76 530 kr
Över 4 kbm 24 410 kr 48 825 kr 107 415 kr
Behållarstorlek för matavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
Upp till 1 kbm 6 715 kr 12 205 kr 26 885 kr
2,1-3 kbm 17 395 kr 34 785 kr 76 530 kr

Mat- och restavfall i samma behållare

Årlig hämtningsavgift:
Behållarstorlek för rest- och matavfall Var 14:e dag 1 g/v 2 ggr/v
Upp till 1 kbm 7 160 kr 13 020 kr 28 645 kr
1,1-2 kbm 14 320 kr 26 040 kr 57 285 kr
2,1-3 kbm 20 410 kr 37 105 kr 81 635 kr
Över 4 kbm 28 645 kr 52 080 kr 114 575 kr

Södertälje kommuns avfallshantering regleras av bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt föreskrifter om avfallshantering för kommunen.

Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Som verksamhetsutövare i Södertälje är du skyldig att ha ett abonnemang för dina hushållssopor. Ibland ingår sophämtning i hyresavtalet, då är det din fastighetsägare som betalar. Ingår den inte, är du skyldig att beställa och betala sophämtning.

Framkomlighet

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att vägen är framkomlig, snö- och halkfri.

Dragsträcka

Dragavståndet mellan soptunnan och sopbilens uppställningsplats ska vara så kort som möjligt.

Om dragsträckan är längre än 3 meter tillkommer avgift för dragavstånd.

Rätt sak på rätt plats

Soporna ska sorteras enligt anvisning. Om en behållare innehåller annat än det den är avsedd för, faktureras en felsorteringsavgift för att täcka kostnaderna för sortering eller alternativ behandling.

Inga sopor utanför tunnor

Soptunnorna får inte överfyllas. Soppåsar som ligger utanför tunnan lämnas kvar.

Rent och fint

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att hålla soprum och tunnor rena.