Miljörum och miljöhus

Planera rätt från början. Börja med att läsa igenom checklistan för en hållbar lösning till din källsortering. Byggtiden kan förkortas, utan onödiga kontrollvändor under arbetets gång.

Sök bygglov hos kommunen

Du behöver söka bygglov hos kommunen för ett miljörum eller miljöhus. Förutom bygglov, så gäller Boverkets byggregler för rummets utformning.

I Södertälje kommuns avfallsföreskrift finns regler som gäller tillgänglighet för sopbilen, transportvägar och lastningsplatser.

Checklista för avfallshantering