Bottentömmande behållare

I Södertälje prioriterar vi maskinella system för sophantering. Det innebär att behållaren töms direkt i sopbilen utan att vi behöver skjuta, lyfta eller dra några tunnor. Det ger en hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö.

För vem passar bottentömmande behållare?

Om fastigheten alstrar mer än 2 000 liter sopor per vecka kan det löna sig ekonomiskt att ha en bottentömmande behållare.

Eftersom behållarna är stängda, så kommer inte fåglar och råttor åt att sprida soporna på marken.

Så funkar behållaren

Behållaren står på marken, eller är något nergrävda och finns i storlekar upp till fem kubik. Behållaren är ofta bygglovsfri.

Soporna kastas i nedkast på behållaren. Sopbilen lyfter hela behållaren och tömmer genom att öppna botten. Det tar cirka 5-15 minuter.

Behållarens storlek ska anpassas för att tömmas varje eller varannan vecka.

Ansök om lastplats

Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för att ansöka om lastplats vid behållaren – för att säkerställa att våra bilar kan stanna för att tömma din bottentömmande behållare.

Placering och uppställningsplats

I Södertälje kommuns avfallsföreskrift finns regler som gäller placering och uppställningsplats.

Checklista för avfallshantering