Självskattnings­formulär för egenrapportering

Den här enkäten är inte en uppföljning på vårt gemensamma avtal, utan hur ni som leverantör arbetar med frågor kring bland annat efterlevnad avseende mänskliga rättigheter, medarbetares rättigheter, miljöskydd, hållbarhet och anti-korruption (hållbara leveranskedjor).

Förväntningar

Ett framgångsrikt hållbarhetsarbete bygger på goda relationer och ömsesidigt förtroende mellan oss och er som leverantör. Genom att svara på frågorna i självutvärderingen skapar ni ett bra underlag för en givande dialog mellan oss.

Svara på enkäten

Enkäten skickas direkt från enkätundersökningsverktyget med en separat länk.

Bifoga filer

Efter att du har svarat på enkäten ber vi dig att fylla i formuläret på den här sidan och bifoga önskade filer.