Människorna bakom Futurum: Anis Efrem, byggprojektledare

Det snöar och flingorna faller ner i den stora gropen som öppnar sig alldeles framför Futurum i Järna. Här jobbar man med att få till nederdelen av grunden. Man har spontat, för att allt ska hållas på plats. Nya Futurum kommer att stå stadigt i åratal.  

Ska smälta samman och bilda nya Futurum

Anis Efrem från Telge Fastigheter och platschefen Andreas Pano från M3 Bygg betraktar bygget, där både den befintliga huskroppen och den nya tillbyggnaden kommer att smälta samman och bilda nya Futurum.

Det finns en inbyggd glädje i hela projektet. Det märks väldigt tydligt när Anis berättar om de steg som man tagit tillsammans:

– I ett tidigt skede tog vi hjälp av stadsantikvarie Emma Tibblin på Södertälje kommun och involverade henne. Det var viktigt att få till den yttre gestaltningen så att byggnaden passade ihop med tillbyggnaden – och det blev jättefint, säger Anis och Andreas håller med.

Viktigt att träffa de som flyttar in

Redan från början hade de ett bra samarbete med verksamheterna och givetvis med Kultur- och fritidskontoret i Södertälje kommun också. När nya Futurum står klart kommer fyra verksamheter att hyra in sig i lokalerna: Biblioteket, Ung fritid, Kulturskolan och föreningslivet.

– Det var viktigt att träffa de som skulle flytta in så småningom, säger Anis och fortsätter:  

– Järnanämnden var involverad i gestaltningen så att alla skulle känna sig nöjda och trygga innan vi ansökte om bygglov. Vi gjorde även workshops med verksamheterna och tog till oss deras önskemål. Sedan jobbade vi vidare med dem i projektet.  

Gammalt och nytt möts

Snart kommer den gamla fasaden med den karaktäristiska Futurumskylten att få en stilren, modern del genom vilken man kan se rakt in till de äldre delarna.

– Det är fantastiskt att den gamla fasaden får synas genom de nya, stora glasrutorna. När bygget är färdigt kommer man att se hela den gamla tegelväggen, säger Anis och tillägger:

– Det är ett komplext projekt avseende byggnaden.

Hellre bygga bra än att stressa

Projektet var egentligen planerat att vara klart hösten 2024 men kommer nu att hamna på första kvartalet 2025.

– Det har tagit lite längre tid än beräknat men vi vill och måste bygga så bra och säkert som möjligt, menar Anis. 

En vacker färgmix

När man går in i huset märks det att det fortfarande är en byggarbetsplats. Ändå går det lätt att förstå hur nya Futurum kommer att se ut. Väggarna är gjutna, spacklade och målade. Färgerna matchar varandra i en vacker mix. Anis är nöjd. 

– När vi tog fram den yttre gestaltningen, baserat på detaljplanen, blev alla jätteglada; allt från bygglovshandläggaren till Järnanämnden. Det blev ett jättebra resultat!

Andreas Pano, platschefen från M3 Bygg, tillägger:

– Jag är jättetaggad på det här projektet och jag känner stolthet att få vara här och hjälpa till.