Textilåtervinning

Vi betalar för din kommuns insamlade textilier per kilo. Ni levererar till oss, strax utanför Södertälje, eller så kan vi erbjuda en transportlösning som hämtar era osorterade textiler. Oavsett vilket hjälper vi er att uppfylla det nya lagkravet på separat insamling från övrigt hushållsavfall.

Vi betalar för ert osorterade textilavfall

Lagom till att lagkravet träder i kraft 1 januari 2025 öppnar vi landets första försorteringsanläggning för textilier. Vår affärsidé är enkel: Vi köper era textilier, sorterar och säljer vidare till återbruk och återvinning.

Så här fungerar det

Antingen kommer ni till oss och lämnar era textilier direkt till vår anläggning eller så kan vi erbjuda en transportlösning tillsammans med en speditör.

Poängen, förutom att vi hjälper er att följa det nya lagkravet, är att ni får betalt för ert textilavfall. Därmed kan din kommun också vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Välkommen att höra av dig

Låter det intressant, gör en intresseanmälan för mer information kring samarbetsavtal, hämtning, leverans och övriga praktiska frågor. 

Om det nya lagkravet kring textilt avfall

Eftersom textilier, inte minst produktion av kläder, bidrar till att förvärra det globala klimatet måste de återvinnas på ett ansvarsfullt sätt. Därför fattade regeringen ett beslut om ett lagkrav på separat insamling från övrigt hushållsavfall.