Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Skicka fakturor till oss

Vi har bytt fakturahantering

Den 10 mars bytte vi fakturahantering. Det betyder att alla fakturor efter det datumet måste skickas enligt instruktionen nedan. Vår nya leverantör är Scancloud.

Det är viktigt att du och/eller din VAN-operatör styr om kommunikationen efter detta datum, annars riskerar din faktura att inte kunna levereras till oss.

Hållbarhet är viktigt för oss på Telge

Som leverantör är du från och med den 1 april 2019 skyldig att skicka dina fakturor elektroniskt till oss. Detta gäller alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av LOU och omfattar även direktupphandling.

Läs mer på DIGG – Myndigheten för digital förvaltnings webbplats (digg.se)

Vi vill att våra leverantörer i första hand använder e-faktura, även för de äldre upphandlingar som i nuläget inte omfattas av lagkravet. Ofta finns e-fakturakravet med även i avtal ingångna före de 1 april 2019 när lagen om elektronisk fakturering trädde i kraft.

Referens

Det är viktigt att din faktura innehåller en korrekt referens. Kontakta din beställare om du är osäker vilken referens som gäller. Vi förbehåller oss rätten att returnera din faktura om referensen inte är korrekt. Vi accepterar inte dröjsmålsräntor eller andra avgifter på fakturor som returnerats på grund av att uppgifter saknas.

Så här ska du placera din referens

Format Referens Avtalsnummer (TI-*)
Svefaktura 1.0 RequisitionistDocumentReference AdditionalDocumentReference
Peppol bis 3 cbc:BuyerReference cac:ContractDocumentReference

Så här skickar du fakturor till oss

 1. E-faktura
  Vi tar i första hand emot e-fakturor via PEPPOL-nätverket. Telgekoncernens elektroniska adress i PEPPOL är bolagets organisationsnummer (t.ex. 0007: 5563076867 för Telge AB), se förteckning nedan.
 2. E-faktura via Scanclouds portal
  Har du inte möjlighet att skicka e-fakturor erbjuder vi möjligheten att registrera din faktura manuellt via Scanclouds portal. Är du inte kund hos Scancloud kan de hjälpa dig komma igång. Läs mer på Scanclouds webbplats (scancloud.se)
 3. Pdf-faktura
  Du kan undantagsvis skicka din faktura via e-post. Tänk på att alla bilagor måste finnas med i samma fil som fakturan. Se förteckning nedan vilken e-postadress som gäller.
 4. Pappersfaktura
  Kan ni som leverantör inte skicka e-faktura eller pdf-faktura, vänligen återkom till oss för vidare diskussion.

Det här är våra bolag

Bolagsnamn Org.nr VAT-nr GLN-nr Elektronisk adress (Peppol)
Telge AB 556307-6867 SE556307686701 7365563076866 0007:5563076867
Telge Bostäder AB 556411-0616 SE556411061601 7365564110613 0007:5564110616
Telge Fastigheter AB 556054-0345 SE556054034501 7365560540346 0007:5560540345
Södertälje Hamn AB 556063-5145 SE556063514501 7365560635141 0007:5560635145
Tom Tits Experiment AB 556044-5131 SE556044513101 7365560445139 0007:5560445131
Telge Nät AB 556558-1757 SE556558175701 7365565581757 0007:5565581757
Telge Energi AB 556498-8029 SE55649802901 7365564988021 0007:5564988029
Telge Återvinning AB 556549-8747 SE556549874701 7365565498741 0007:5565498747
KB Luna 916640-3544 SE916640354401 7369166403548 0007:9166403544
Luna i Södertälje Fastighets AB 556710-3956 SE556710395601 7365567103957 0007:5567103956
Luna i Södertälje Holding AB 559367-4517 SE559367451701   0007:5593674517
Telge Hovsjö AB 556333-9810 SE556333981001 7365563339817 0007:5563339810
Telge Inköp AB 556770-1437 SE556770143701 7365567701436 0007:5567701437
Telge Hamn AB 556799-7662   7365567997662 0007:5567997662
Telge Energi Vind ekonomisk förening 769621-3250 SE769621325001 7367696213255 0007:7696213250
Telge Tillväxt AB 556837-2568 SE556837256801 7365568372567 0007:5568372568
Södertälje Kommuns Förvaltnings Aktiebolag 556570-7139 SE556570713901 7365565707133 0007:5565707139
Solivind El Ekonomisk Förening 769611-9515 SE769611951501 7367696119519 0007:7696119515

Skicka pdf-fakturor

I dagsläget kan Telgekoncernen även ta emot pdf-fakturor via e-post. Observera att efter att den nya lagstiftningen (se ovan) trädde i kraft, tar vi inte längre emot pdf-fakturor som avser inköp via upphandlingar gjorda efter den 1 april 2019.

För att fakturan ska komma till rätt bolag och hanteras utan dröjsmål är det viktigt att du använder rätt e-postadress när du skickar fakturorna. Här hittar du Telgebolagens e-postadresser för att ta emot pdf-fakturor.

Bolag Org.nr E-postadress för pdf-fakturor
Telge AB 556307-6867 faktura.telge@telge.se
Telge Bostäder AB 556411-0616 faktura.telgebostader@telge.se
Telge Fastigheter AB 556054-0345 faktura.telgefastigheter@telge.se
Södertälje Hamn AB 556063-5145 faktura.sodertaljehamn@telge.se
Tom Tits Experiment AB 556044-5131 faktura.tomtits@telge.se
Telge Nät AB 556558-1757 faktura.telgenat@telge.se
Telge Energi AB 556498-8029 faktura.telgeenergi@telge.se
Telge Återvinning AB 556549-8747 faktura.telgeatervinning@telge.se
KB Luna 916640-3544 faktura.luna@telge.se
Luna i Södertälje Fastighets AB 556710-3956 faktura.lunafastighetsab@telge.se
Luna i Södertälje Holding AB 559367-4517 Faktura.Luna1Holding@telge.se
Telge Hovsjö AB 556333-9810 faktura.telgehovsjo@telge.se
Telge Inköp AB 556770-1437 faktura.telgeinkop@telge.se
Telge Hamn AB 556799-7662 faktura.telgehamn@telge.se
Telge Energi Vind ekonomisk förening 769621-3250 faktura.telgeenergivind@telge.se
Telge Tillväxt AB 556837-2568 faktura.telgetillvaxt@telge.se
Södertälje Kommuns Förvaltnings Aktiebolag 556570-7139 faktura.skfab@telge.se
Solivind El Ekonomisk Förening 769611-9515 faktura.solivind@telge.se

För att vi ska kunna ta hand om dina pdf-fakturor är det viktigt att:

 • Fakturan är i filformatet pdf.
 • Alla fakturor läggs som bilagor i e-postmeddelandet.
 • Filnamnen på fakturorna har unika namn som endast innehåller siffror och bokstäverna A-Z.
 • Allt som hör till fakturan (flersidiga fakturor, bilagor med mera) ligger i samma fil.
 • Fakturaadressen till det mottagande Telgebolaget finns på fakturan.
 • För att vi ska kunna ta emot och hantera fakturan måste det finnas en referens i ett separat fält på fakturan märkt "Er referens". Är du osäker på vad som är en godkänd referens, kontakta det beställande bolaget.
 • E-postmeddelandets totala storlek inte överstiger 20 Mb.
 • Inte skicka fler än 100 st filer per e-postmeddelande.
 • Tänk också på att inte skriva något i själva e-postmeddelandet eftersom texten inte registreras/behandlas.

Senast ändrad: 4 maj, 2022