Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering har flera fördelar, både för dig som leverantör och för oss i Telgekoncernen. Det är ett mer hållbart alternativ än pappersfakturor eftersom varken papper, bläck eller transporter behövs. Inte heller kuvert eller porto, eftersom hanteringen förenklas då mycket av arbetet görs med automatik eller via en knapptryckning.

Även säkerheten förbättras eftersom eventuella fel upptäcks direkt och återrapporteras till dig som avsändare.

Ny lag om e-faktura 2019

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft. Den innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.

Det betyder att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Detta gäller alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK.

Lagkravet på att skicka och ta emot e-fakturor gäller för alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum omfattas inte retroaktivt av lagen.

Hållbarhet är viktigt för oss i Telgekoncernen. Vi vill att våra leverantörer i första hand använder e-faktura, även för de upphandlingar som inte i nuläget omfattas av lagkravet.

Skicka e-faktura

Alla eventuella bilagor som ska skickas med e-fakturan måste vara i pdf-format.

PEPPOL

Vi tar i första hand emot e-fakturor via PEPPOL-nätverket. Telgekoncernens elektroniska adress i PEPPOL är organisationsnummer.

Ange alltid referens på fakturan, eftersom fakturor utan referens inte kommer att kunna behandlas i vårt fakturasystem. I PEPPOL ska referensen placeras i fältet "Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact."

Exempel Peppol BIS 3

<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cac:Contact>
<cbc:Name>Här anges referens</cbc:Name>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>

Här finns mer information om formatet Peppol BIS 3.

VAN-tjänst

Vi tar även emot fakturor via Pagero som är en VAN-operatör. Är du redan kund hos Pagero, lägg till Telgekoncernen i ditt kundregister i Pagero Online. Saknar du en lösning för att skicka e-fakturor kan Pagero hjälpa dig att komma igång.

Vid frågor, kontakta Pagero på telefonnummer 031-730 88 30. Har du en annan lösning för att skicka e-faktura, kontakta din operatör för att beställa en koppling till oss.

Ange alltid referens på fakturan, eftersom fakturor utan referens inte kommer att kunna behandlas i vårt system. I formatet Svefaktura 1.0 ska referensen placeras i fältet "BuyerParty.party.contact"

Exempel Svefaktura 1.0

<cac:BuyerParty>
<cac:Party>
<cac:Contact>
<cbc:Name>Här anges referens</cbc:Name>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:BuyerParty>

Här finns mer information om formatet Svefaktura 1.0.

Leverantörsportal

Vi erbjuder alla våra leverantörer som inte kan skicka e-faktura möjligheten att använda Pageros portallösning Pagero Free Web Portal. Det är en webbaserad e-fakturatjänst som är helt kostnadsfri. Här finns mer information om Pageros portallösning.

Det här är våra bolag

Här kan du se vilka bolag som ingår i Telgekoncernen och vilka organisationsnummer, momsregistreringsnummer och GLN-nummer de har.

Bolagsnamn Org.nr VAT-nr GLN-nr
Telge AB 556307-6867 SE556307686701 7365563076866
Telge Bostäder AB 556411-0616 SE556411061601 7365564110613
Telge Fastigheter AB 556054-0345 SE556054034501 7365560540346
Södertälje Hamn AB 556063-5145 SE556063514501 7365560635141
Tom Tits Experiment AB 556044-5131 SE556044513101 7365560445139
Telge Nät AB 556558-1757 SE556558175701 7365565581757
Telge Energi AB 556498-8029 SE55649802901 7365564988021
Telge Återvinning AB 556549-8747 SE556549874701 7365565498741
KB Luna 916640-3544 SE916640354401  
Telge Hovsjö AB 556333-9810 SE556333981001  
Telge Inköp AB 556770-1437 SE556770143701 7365567701436
Telge Hamn AB 556799-7662    
Telge Energi Vind ekonomisk förening 769621-3250 SE769621325001  
Telge Tillväxt AB 556837-2568 SE556837256801  
Södertälje Kommuns Förvaltnings Aktiebolag 556570-7139 SE556570713901  
Solivind El Ekonomisk Förening 769611-9515 SE769611951501  

Skicka pdf-fakturor

I dagsläget kan Telgekoncernen även ta emot pdf-fakturor via e-post. Observera att efter att den nya lagstiftningen (se ovan) trädde i kraft, tar vi inte längre emot pdf-fakturor som avser inköp via upphandlingar gjorda efter den 1 april 2019.

För att fakturan ska komma till rätt bolag och hanteras utan dröjsmål är det viktigt att du använder rätt e-postadress när du skickar fakturorna. Här hittar du Telgebolagens e-postadresser för att ta emot pdf-fakturor.

Bolag Org.nr E-postadress för pdf-fakturor
Telge AB 556307-6867 faktura.telge@telge.se
Telge Bostäder AB 556411-0616 faktura.telgebostader@telge.se
Telge Fastigheter AB 556054-0345 faktura.telgefastigheter@telge.se
Södertälje Hamn AB 556063-5145 faktura.sodertaljehamn@telge.se
Tom Tits Experiment AB 556044-5131 faktura.tomtits@telge.se
Telge Nät AB 556558-1757 faktura.telgenat@telge.se
Telge Energi AB 556498-8029 faktura.telgeenergi@telge.se
Telge Återvinning AB 556549-8747 faktura.telgeatervinning@telge.se
KB Luna 916640-3544 faktura.luna@telge.se
Telge Hovsjö AB 556333-9810 faktura.telgehovsjo@telge.se
Telge Inköp AB 556770-1437 faktura.telgeinkop@telge.se
Telge Hamn AB 556799-7662 faktura.telgehamn@telge.se
Telge Energi Vind ekonomisk förening 769621-3250 faktura.telgeenergivind@telge.se
Telge Tillväxt AB 556837-2568 faktura.telgetillvaxt@telge.se
Södertälje Kommuns Förvaltnings Aktiebolag 556570-7139 faktura.skfab@telge.se
Solivind El Ekonomisk Förening 769611-9515 faktura.solivind@telge.se

För att vi ska kunna ta hand om dina pdf-fakturor är det viktigt att:

  • Fakturan är i filformatet pdf.
  • Alla fakturor läggs som bilagor i e-postmeddelandet.
  • Filnamnen på fakturorna har unika namn som endast innehåller siffror och bokstäverna A-Z. 
  • Allt som hör till fakturan (flersidiga fakturor, bilagor med mera) ligger i samma fil.
  • Fakturaadressen till det mottagande Telgebolaget finns på fakturan.
  • För att vi ska kunna ta emot och hantera fakturan måste det finnas en referens i ett separat fält på fakturan märkt Er referens. Är du osäker på vad som är en godkänd referens, kontakta det beställande bolaget.
  • E-postmeddelandets totala storlek inte överstiger 20 Mb.
  • Inte skicka fler än 100 st filer per e-postmeddelande.
  • Tänk också på att inte skriva något i själva e-postmeddelandet eftersom texten inte registreras/behandlas.

Senast ändrad: 23 april, 2021