Teckningstävlingen firar 15 år

Varje år anordnar Telge Fastigheter, som äger och sköter om alla skolor i Södertälje, en teckningstävling för elever i årskurs fyra. Nu är årets tävling i gång.

Nummer 15 med två stjärnor ovanför och en penna

Teckningstävlingen är i gång – lämna in ditt bidrag senast den 30/11

Teckningstävlingens tema i år är: ”Din framtid om 15 år”. Frågor eleverna kan fundera över innan de börjar teckna är till exempel: "Vad tycker du är kul om 15 år?", "Hur ser vardagen ut om 15 år?" och "Hur ser Södertälje ut om 15 år?".

Vi firar femtonårsjubileum

Det är femton år sedan vi startade traditionen med en Teckningstävling. Under de år som Teckningstävlingen har varit i gång har uppskattningsvis 10 000 barn deltagit. Fantastiskt! Ett riktigt stort tack till alla er lärare som har bidragit till denna succé.

Färg, form och kreativitet

Eftersom det var femton år sedan den första teckningstävlingen gick av stapeln har vi år valt temat: ”Din framtid om 15 år”. Med hjälp av färg, form och kreativitet får barnen visualisera sina egna idéer om hur livet ser ut femton år in i framtiden. Vi är mycket nyfikna på den framtid som Södertäljes fjärdeklassare kommer att skapa.

Vinnande bidrag tar plats i Stadshuset

Vi hoppas att alla barn i årskurs fyra vill delta i tävlingen. Vinnaren utses av en jury från Telge Fastigheter och den vinnande teckningen kommer att förstoras och hängas upp i Stadshuset.

Årets prissumma

I år är vinstbeloppet högre eftersom teckningstävlingen firar femton år. Prissumman är 15 000 kronor, där 5 000 kr går till klasskassan. Dessutom går 10 000 kronor till välgörande ändamål som klassen själv får välja, till exempel Bris, stiftelsen Friends eller annan mottagare.

Hur går tävlingen till?

  1. Uppmana varje elev att skapa en teckning på årets tema ”Din framtid om 15 år”.
  2. Teckningen ska vara i A3-format och i färg. Vill man göra ett kollage är det okej, bara det också innehåller handritade delar.
  3. Teckningens baksida ska noga märkas med elevens namn, klass samt skola.
  4. Bidragen lämnas i receptionen på Telge AB, Storgatan 42, senast den 30 november 2023. Receptionens öppettider är måndag till torsdag kl. 8.00–17.00 samt fredag kl. 8.00–15.00.
  5. Vi behöver kontaktuppgifter till samtliga lärare. Detta för att vi ska kunna kontakta vinnande klass samt returnera att alla klassers teckningar.