Skicka fakturor till oss

Hållbarhet är viktigt för oss på Telge

Som leverantör är du från och med den 1 april 2019 skyldig att skicka dina fakturor elektroniskt till oss. Detta gäller alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av LOU och omfattar även direktupphandling.

Använd helst e-faktura

Vi vill att våra leverantörer i första hand använder e-faktura, även för de äldre upphandlingar som i nuläget inte omfattas av lagkravet. Ofta finns e-fakturakravet med även i avtal ingångna före de 1 april 2019 när lagen om elektronisk fakturering trädde i kraft.

Referens

Det är viktigt att din faktura innehåller en korrekt referens. Kontakta din beställare om du är osäker vilken referens som gäller.

Vi förbehåller oss rätten att returnera din faktura om referensen inte är korrekt. Vi accepterar inte dröjsmålsräntor eller andra avgifter på fakturor som returnerats på grund av att uppgifter saknas.

Så här ska du placera din referens

För Peppol bis 3

Referens
cbc:BuyerReference

Avtalsnummer (TI-*)
cac:ContractDocumentReference

Så här skickar du fakturor till oss

1. E-faktura

Vi tar i första hand emot e-fakturor via PEPPOL-nätverket. Telgekoncernens elektroniska adress i PEPPOL är bolagets organisationsnummer (t.ex. 0007: 5563076867 för Telge AB), se förteckning nedan.

2. E-faktura via Scancloud/Inexchanges portal

Har du inte möjlighet att skicka e-fakturor erbjuder vi möjligheten att registrera din faktura manuellt via Scancloud/Inexchanges portal. Är du inte kund hos Scancloud/Inexchange kan de hjälpa dig komma igång.

3. Pdf-faktura

Vi tillåter endast påminnelser och krav som pdf-faktura.Tänk på att alla bilagor måste finnas med i samma fil som fakturan. Se förteckning nedan vilken e-postadress som gäller.

4. Pappersfaktura

Kan ni som leverantör inte skicka e-faktura eller pdf-faktura, vänligen återkom till oss för vidare diskussion.

Skicka pdf-fakturor

I dagsläget kan Telgekoncernen även ta emot pdf-fakturor via e-post. Observera att efter att den nya lagstiftningen (se ovan) trädde i kraft, tar vi inte längre emot pdf-fakturor som avser inköp via upphandlingar gjorda efter den 1 april 2019.

E-postadresser

För att fakturan ska komma till rätt bolag och hanteras utan dröjsmål är det viktigt att du använder rätt e-postadress när du skickar fakturorna. Här hittar du Telgebolagens e-postadresser för att ta emot pdf-fakturor.

Org.nr
556307-6867

E-postadress för pdf-fakturor
faktura.telge@telge.se

För att vi ska kunna ta hand om dina pdf-fakturor är det viktigt att:

  • Fakturan är i filformatet pdf.
  • Alla fakturor läggs som bilagor i e-postmeddelandet.
  • Filnamnen på fakturorna har unika namn som endast innehåller siffror och bokstäverna A-Z.
  • Allt som hör till fakturan (flersidiga fakturor, bilagor med mera) ligger i samma fil.
  • Fakturaadressen till det mottagande Telgebolaget finns på fakturan.
  • För att vi ska kunna ta emot och hantera fakturan måste det finnas en referens i ett separat fält på fakturan märkt "Er referens". Är du osäker på vad som är en godkänd referens, kontakta det beställande bolaget.
  • E-postmeddelandets totala storlek inte överstiger 20 Mb.
  • Inte skicka fler än 100 st filer per e-postmeddelande.
  • Tänk också på att inte skriva något i själva e-postmeddelandet eftersom texten inte registreras/behandlas.