Projekt- och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stads- och elnätet.

26 sep 2022

Ledningsarbete på Regementsgatan

För att säkra en smart och hållbar värmeleverans till ännu fler bygger Telge Nät ut fjärrvärmenätet mellan Södertälje och Nykvarn.

Som en del i detta arbete lägger vi ner fjärrvärmeledningar längs Regementsgatan i Almnäs, se markering på kartan nedan.

Beräknad tidplan

Arbetet påbörjades i september 2022 och beräknas vara klart senast hösten 2023.

Entreprenör

Skanska.

Frågor om arbetet?

Frågor besvaras av Kristoffer Cavallin, projektledare Telge Nät.

Karta över område som berörs

21 sep 2022

Ledningsarbeten på Fribovägen 2

Telge Nät bygger ut stadsnätet på Fribovägen 2 i Södertälje.

Beräknad tidplan

 • Arbetet påbörjas under vecka 39 och beräknas ta ungefär en vecka att utföra.
 • Arbetstider: Vardagar kl. 07.00-17.00.

Entreprenör

Thoman & Fuchs AB.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Vägen stängs inte av helt, men trafiken kommer att ledas om.

Frågor om arbetet?

Frågor besvaras av Fidan Shala, projektledare Telge Nät.

26 aug 2022

Renovering av ledningar på Saltsjögatan och Lovisinsgatan

Beräknad tidplan

Under perioden 29 augusti 2022 till 13 december 2022 kommer Telge Nät att utföra ledningsarbeten på Saltsjögatan/Lovisinsgatan i Södertälje.

Entreprenör

NCC.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Infarten från Järnagatan till Lovisinsgatan kommer att vara avstängd och trafiken hänvisas att åka via Nygatan. Se bild nedan.

En del av arbetet kommer att utföras nattetid för att störa trafiken på bussgatan så lite som möjligt.

Under hela perioden kommer den grusade parkeringen vid gästhamnen att vara stängd.

Karta över område som berörs

18 aug 2022

Markarbeten vid Gamla Strängnäsvägen

Telge Nät behöver byta ut en vattenledning och flera vattenserviser i skogen vid Gamla Strängnäsvägen, se markering på kartan nedan.

Beräknad tidplan

 • Datum: Planerat startdatum är den 23 augusti och arbetet kommer att pågå cirka sju veckor.
 • Arbetstider: Vardagar kl. 07.00-16.00.

Entreprenörer

 • Mälardalens spår och anläggning.
  Kontaktperson: Jimmy Åslund, telefon 070-310 31 53.
 • BAB Rörtryckning AB.
  Kontaktperson: Magnus Tingstrand, telefon 070-620 00 69.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Vi kommer att schakta och borra i området, vilket innebär en del störande ljud. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Frågor om arbetet?

Frågor kan även besvaras av Maha Yaqoob, projektledare på Telge Nät.

Karta över område som berörs

Gamla strängnäsvägen _markering

05 okt 2020

Vi säkrar vatten och avloppsledningar - Slussen

I samband med Trafikverkets utbyggnad av Slussen behöver våra befintliga vatten- och avloppsledningar flyttas och säkras på rätt djup. Ett viktigt och nödvändigt arbete för att säkra dricksvattenleveransen till Södertäljeborna.

Beräknad tidplan

 • Datum: Arbetet påbörjades hösten 2021 och beräknas pågå fram till oktober/november 2022.
 • Arbetstider: Helgfria vardagar kl. 07.00-19.00. Arbete kan även förekomma under vissa helger.

Entreprenör

Arbetet utförs i etapper av NYAB Mälardalen AB på uppdrag av Telge Nät.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Arbetet påverkar dig som trafikant, det vill säga gående, cyklister och andra fordon. Vi måste säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss. Därför stänger vi av delar av gång- och cykelbanan på östra sidan av kanalen (vid Sydpoolen).

På västra sidan av kanalen (vid gästhamnen) kommer framkomligheten att vara begränsad. Det påverkar dig som passerar eller bor i anslutning till arbetsområdet.

Arbetet medför visst buller. Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för din förståelse.

Frågor om arbetet?

Kontakta ansvarig projektledare Jimmy Hammar, Telge Nät.

Karta över område som berörs

Markarbeten.png

07 apr 2022

Vi säkrar elleveransen - Taxinge

Det har blivit dags att ta bort gamla elledningar som hänger ovanför mark och ersätta med ledningsnät under mark. På så vis kan vi leverera el som inte är beroende av väder eller vind och minimera framtida avbrott. Ett viktigt arbete för en fortsatt hållbar och trygg elleverans till dig som kund.

Beräknad tidplan

 • Datum: Arbetet pågår fram till årsskiftet 2023.
 • Arbetstider: Dagtid kl. 06.30-16.30.

Arbetsområde

Arbetet utförs etappvis med start vid infarten vid butiken Möbelkvalitén i Taxinge till Rimsjöhöjden i Nykvarn. Öppen schakt utmed sträckan. Se markering på kartorna nedan.

Entreprenör

Arbetet utförs av AB Södermännen på uppdrag av Telge Nät.

Så påverkas trafik och tillgänglighet

Arbetet påverkar trafiken, det vill säga dig som åker bil, går eller cyklar. För att säkerställa att området är tryggt och säkert för både dig och oss kommer vägen stängas av i perioder och framkomligheten är då begränsad. Vi ber dig att sänka hastigheten, vara uppmärksam och följa anvisade skyltar.

Vi gör vårt yttersta för att störa så lite som möjligt och tackar för din förståelse.

Planerade avbrott

Vi kommer att stänga av strömmen vid några tillfällen. Detta aviseras i god tid innan till dig som berörs.

Frågor om arbetet?

Kontakta ansvarig projektledare Håkan Thulin, Telge Nät.

Kartor över områden som berörs