Pågående och planerade projekt och markarbeten

Här samlar vi information om projekt som rör vatten och avlopp, fjärrvärme, stadsnätet eller elnätet.

Förnyelse av fjärrvärmeledningar Rosenborgskolan-Täljegymnasiet

Nu pågår arbeten med att förnya fjärrvärmeledningar längs Erik Dahlbergs väg, inne på skolområdet längs med Rosenborgskolan, Täljehallen, Täljegymnasiet och ner mot Birkakorset. Arbetet beräknas pågå till den 30 oktober.

Första etappen Rosenborgskolan och Täljehallen beräknas var klar vid månadsskiftet augusti-september.

Andra etappen från Rektorsvägen ner mot Birkakorset beräknas pågå under september-oktober.

Vi tackar för er förståelse för de trafikstörningar som kan förekomma i samband med arbetet. Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta vår kundservice via telefon 08-550 233 00 eller mejl nat@telge.se.

Grävningsarbeten i samband med att kanalen och slussen breddas

Under 2015-2018 pågår Sjöfartsverkets arbete med att bredda kanalen och slussen i Södertälje. Det gör man eftersom det ska öppna upp för större fartyg in till Mälaren.

Som en del av projektet behöver Telge Nät flytta avloppsledningen mellan Värdsholmen och piren, som leder Södertäljes avloppsvatten till Himmerfjärdsverket. Arbetet kommer att pågå till och med sommaren 2016.

Schaktarbete från Nygatan till Oxbacksleden

Telge Nät har precis startat ett schaktarbete från Nygatan till Oxbacksleden. Det görs för att byta ut en skadad högspänningskabel samt lägga ned stadsnätskanalisation längs hela sträckan. 

Vid eventuella frågor kan du kontakta oss på 08-550 233 00.

Erikshällsgatan i Västergård

Vatten-, avlopp- och fjärrvärmeledningarna på Erikshällsgatan och delar av Västergatan börjar bli gamla och behöver bytas ut. Arbetet är omfattande och kommer att utföras av våra entreprenörer, NCC och Bro & Väg.
Mer information på projektets sida

Lerhaga och Åleström

Här kan du följa arbetet med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp samt stadsnät och förstärkningar på delar av elnätet till Lerhaga och Åleström. Vår projektledare Niklas Spetz skriver regelbundet inlägg om hur det går i projektet.
Mer information på projektets sida

Dammkärr och Vattubrinken

Här kan du följa arbetet med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp samt stadsnät och förstärkningar på delar av elnätet till Dammkärr och Vattubrinken. Vår projektledare Jimmy Hammar skriver regelbundet inlägg om hur det går i projektet.  
Mer information på projektets sida

Sandviken

För Sandviken pågår arbetet med en fördjupad översiktsplan för Ytterenhörna. Det är en förutsättning för att gå vidare med detaljplaneläggning av delområden.

Senast ändrad: 22 augusti