Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vattenmätare och avläsning

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i din fastighet. Vi på Telge Nät tillhandahåller vattenmätare och ansvarar för flytt, byte och service. Du som fastighetsägare läser av mätarställningen och rapporterar den till oss minst en gång per år, men gärna oftare. Då vet du att du betalar för rätt vattenförbrukning. Att betala fakturor baserade på prognoser är inte bra över längre tid. Då kan nästa avläsning bli en kostsam överraskning.

Avläsning

Om du fått en fjärravläst vattenmätare installerad innebär det att vi läser av din mätarställning varje månad och debiterar dig för din faktiska förbrukning. I annat fall behöver du själv läsa av mätarställningen varje månad om du vill betala för din faktiska förbrukning. Läser du bara av din mätarställning en gång per år baseras din faktura på prognoser av din tidigare förbrukning. En gång per år skickar vi en påminnelse till dig att det är dags att läsa av vattenmätaren.

Läs av din mätarställning

Vattenmätaren är oftast placerad i tvättstuga, soprum, undercentral eller i källarförrådet. Bilden nedan beskriver vattenmätarens funktioner. Under ”vattenavläsning” ser du de siffror som ska rapporteras in. Skriv samtliga siffror, även nollorna i början.

  1. Avstängningsventil
  2. Plombering
  3. Mätarnummer
  4. Vattenavläsning
  5. Vattenmätare (Telge Näts egendom. Övrig VA-installation är fastighetsägarens egendom).

Om du misstänker en vattenläcka i fastigheten eller att avstängningsventilen inte är tät, kan du felsöka genom att stänga av allt vatten. I mitten av vattenmätaren sitter ett svart kugghjul som inte ska snurra när vattnet är avstängt. Vrid gärna lite på avstängningsventilerna ibland så håller de längre.

Rapportera mätarställning

När du läst av din vattenmätare finns det tre sätt att lämna avläsningen till Telge Nät.

  1. Logga in på www.telge.se, Mina Sidor. Kundnummer och kod hittar du på din faktura.
  2. Fyll i avläsningskortet som du får en gång per år och skicka tillbaka det till oss.
  3. Lämna dina uppgifter på www.telge.se/vattenmatarstallning

 

 

På den första mätaren avläser du 00587 m3 (kubik). På den andra mätaren avläser du 00001 m3 (kubik).

Här kan du se vad de olika tecknen på vattenmätaren betyder

Placering och ansvar

Som fastighetsägare är det viktigt att du vet var din vattenmätare är placerad. Den sitter oftast i en källare, tvättstuga, förråd eller undercentral. Du bör regelbundet kontrollera att ventiler håller tätt och att inget läckage har uppstått. Vid en akut läcka eller översvämning behöver vattnet till fastigheten omedelbart stängas av och ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Det är också ditt ansvar att se till att vi på Telge Nät kan komma fram till mätarplatsen vid behov.

Din vattenmätare tillhör Telge Nät, som också bestämmer placering och har åtkomsträtt till platsen. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. För att skydda den mot värme och kyla bör du stänga ventilationsluckor och täta dörr- respektive fönsterspringor i ouppvärmda utrymmen. Mätarkonsollen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och ansvar. Tänk på att kontrollera dem regelbundet. Kontakta Telge Nät på 08-550 233 00 om vattenmätaren har skadats eller om du behöver ändra mätarens placering. Kostnaden för utbyte och/eller reparation betalas av fastighetsägaren.

Senast ändrad: 13 februari, 2019