Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Byte av vattenmätare

Vart tionde år är det dags för oss att kontrollera att vattenmätaren fungerar som den ska i din villa. Då byter vi ut mätaren och skickar den gamla på kontroll. Hur ofta mätarna ska bytas styrs av Swedacs lagstiftning.

Dags för byte

Ungefär en vecka innan det är dags för oss att byta din vattenmätare får du ett brev hemskickat med en bokad dag och tid. Du kan ändra tiden om den inte passar dig. Vi byter ungefär 1 000 mätare varje år områdesvis. Därför är det viktigt för oss att skicka ut tid för besöket i förväg.

Vattenmätaren tillhör Telge Nät och får därför bara monteras eller bytas ut av Telge Näts egen eller inhyrda personal. Det gäller även monteringen av den så kallade radiomodulen. Den monteras inuti elmätaren och möjliggör fjärravläsning och framtida fjärrövervakning. Vid bytet sker ett kortare strömavbrott. All övrig utrustning (ledningar, ventiler, etc) tillhör dig som fastighetsägare.

Att tänka på inför bytet

  • Plocka undan runt vattenmätaren innan vi kommer.
  • Kontrollera att avstängningsventilerna fungerar och håller tätt. Det gör du genom att stänga av ventilen innan vattenmätaren, den så kallade A-ventilen, och sedan vrida på kranen närmast mätaren för att se om vattnet stängts av. Om det svarta kugghjulet i mitten på vattenmätaren står stilla och inget vatten rinner i kranen är allt som det ska. Kontakta oss på Telge Nät på 08 550 233 00 om du misstänker läckage.
  • Om du har en avstängningsventil av modell LK 580 (se bild) behöver den bytas ut av en VVS-firma innan vi kommer. Ventilen är inte längre en godkänd modell. De flesta försäkringsbolag kräver att du har en godkänd avstängningsventil men det är också för din egen säkerhet som ventilen behöver bytas ut. Anledningen är att denna modell har brister i konstruktionen. Om man försöker vrida på de svarta ventilrattarna kan ratten lossna och flyga iväg och orsaka översvämning och svåra vattenskador. Det finns risk att skadas både av ratten och av det trycksatta vattnet. Det är därför vår personal inte utför bytet om du har denna avstängningsventil. Kontakta Telge Nät i god tid för avstängning av vatten i samband med byte av avstängningsventil. Kundtjänst 08-550 233 00.

 

Fjärravläsning och fjärrövervakning

På Telge Nät arbetar vi för att implementera kostnadseffektiva lösningar för framtiden och samtidigt effektivisera sätten mätarställningar kan inrapporteras på. När vi byter ut gamla vattenmätare passar vi därför på att byta till fjärravlästa vattenmätare. För dig som fastighetsägare innebär det att din mätarställning lämnas in per automatik och att din faktura debiteras utifrån exakt förbrukning varje månad.OBS! Det är inte säkert att fjärravläsningen kommer igång direkt efter själva mätarbytet. 

Senast ändrad: 18 mars, 2019