Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vattenmätaren

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i din fastighet. Vi på Telge Nät tillhandahåller vattenmätare och ansvarar för byte och service.

Förbereda och montera en mätarplats

Vid nyanslutning är det du som fastighetsägare som upprättar och bekostar den egna mätarplatsen, enligt våra anvisningar ”Södertälje kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster”. Mätarkonsollen ska vara monterad när vi kommer för att sätta upp vattenmätaren. Det ska finnas en avstängningsventil på båda sidor om vattenmätaren. Avstängningsventilen för vatten som är placerad vid väg är vår egendom och det är endast personal från oss som får stänga av eller släppa på vattnet. Om verksamheten på fastigheten kräver återledningsskydd/backventil, står du som fastighetsägare för denna.

Om mätarkonsollen inte är på plats

Det är viktigt att mätarkonsollen är uppmonterad när vi kommer för att göra installationen av vattenmätaren, i annat fall debiteras du 680 kr inkl. moms för det onödiga besöket, ett så kallat förgäves besök enligt VA-taxan. Ska fastigheten bruka vatten under byggnationstiden monteras en provisorisk mätarplats med vattenmätarkonsol och vattenmätare. Läs gärna mer på Råd och anvisningar för vattenmätare här bredvid.

Samfällighet

För flerbostadshus, villor eller radhus som ska ingå i en samfällighet, anvisar vi var förbindelsepunkten och den gemensam mätarplats ska placeras. De enskilda hushållen får då ingen egen vattenmätare, det är upp till samfälligheten att själva uppföra, bekosta mätarplats och fördela kostnaden till hushållen om varje hushålls förbrukning ska mätas. Avtal upprättas mellan Samfälligheten och oss innan vatten släpps på.

Senast ändrad: 15 april, 2019