Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vattenläckor

En vattenläcka kan uppstå både på huvudledningen och inom den egna fastigheten helt utan förvarning. Därför kan det vara bra att veta vad du kan göra om läckan sker hemma hos dig eller vad som händer när en läcka sker på det allmänna nätet.

Vattenläcka på det allmänna nätet

När det sker en läcka på det allmänna VA-ledningsnätet uppmärksammas den antingen av allmänheten eller vår egen personal. Det är då viktigt att läckan anmäls direkt till vår kundservice på telefonnummer 08-550 233 00. Efter kontorstid kopplas samtalet automatiskt vidare till ledningscentralen. När vi mottagit larmet, oavsett om vi eller allmänheten har larmat, så sätts berörd personal in så snabbt som möjligt i arbetet.

Vi lägger också upp driftinformation på hemsidan där uppdatering sker kontinuerligt med status för avbrottet. Är du osäker på om en vattenläcka har larmats in till oss så kan du alltid gå in på driftinformation på hemsidan för att se om det är några avbrott. Om du är osäker eller inte har möjlighet att besöka vår hemsida är det alltid bättre att anmäla läckan till vår kundservice.

Vattenläcka hemma hos dig

Du bör ha som rutin att med jämna mellanrum kontrollera mätarställningen på din vattenmätare. Jämför den med vad det står på din VA-faktura. På så sätt kan du upptäcka eventuella läckor, otäta kranar och rinnande toalettstolar i tid.

Om du får en synlig vattenläcka kontaktar du en rörläggare eller VVS-montör som kan hjälpa dig att åtgärda problemet. Du behöver alltid kontakta vår kundservice när något hänt eller behöver åtgärdas med vattenmätaren eller om vattnet måste stängas av ute i gatan.

Hur upptäcker jag en vattenläcka?

En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken är läckan ofta svår att upptäcka. När läckan har uppstått före vattenmätaren registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den. Om det susar vid mätaren, trots att alla kranar i huset är stängda, så läcker ledningen.

Läckan ska repareras snarast för att inte riskera att fastigheten drabbas av en vattenskada. Kontakta kundservice så hjälper Rörnät att lokalisera att det verkligen är kundens läcka.

Så mycket vatten kan gå åt vid en läcka:

Typ av läcka

Mängd vatten

En droppande kran 40 l/dygn eller 15 m3/år
en sytråd, Ø 0,3 mm, då droppar din kran hela tiden cirka 40 m3 vatten/år
en tändsticka, Ø 2,7 mm, det är ungefär den stråle som blir när du sköljer din disk cirka 3 500 m3 vatten/år
en penna, Ø 8,7 mm, det är ungefär som en badkarstappning cirka 35 000 m3 vatten/år
en enkrona Ø 27,5 mm, det är en spolning ur en brandpost cirka 350 000 m3 vatten/år

*Normal förbrukning av vatten i en familj är cirka 150 m3/år.

Hur arbetar Telge Nät med vattenläckor?

Vi arbetar kontinuerligt med läcksökning och planerar även att investera i mer teknisk utrustning och fler flödesmätare för snabbare upptäcka läckor och för att underlätta och effektivisera arbetet.

Inom Södertälje kommun har vi 44 mil dricksvattenledningar. Det är ofrånkomligt att det ibland uppstår läckor då stora delar av landets ledningsnät byggdes under 1950- och 60-talen. Läckage kan uppstå i form av rörbrott, fräthål eller sprickor på grund av till exempel tjäle, förändrade grundvattennivåer eller olika markförhållanden.

Vi åtgärdar alltid läckor så fort de upptäcks. Dessutom sker en övervakning av nätet för att snabbt upptäcka förändringar i flödet, vilket kan vara ett tecken på en läcka. På så sätt kan vi snabbare lokalisera läckor och den drabbade ledningen kan stängas av, för att förhindra att mer vatten läcker ut.

Vår personal är alltid uppmärksamma på eventuella ökade flöden i brunnar när vi jobbar med andra ledningsarbeten. Vi arbetar också strukturerat med tekniska lösningar för att tidigt kunna upptäcka avvikelser. Fler flödesmätare innebär till exempel att vi kommer kunna sektionera ledningsnätet i mindre områden på ett enklare och effektivare sätt i framtiden och få en bättre kontroll av ledningsnätet.

Senast ändrad: 6 maj, 2021