Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Spara på vattnet

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och ofta en självklarhet i vårt land. Men vi har under sommaren 2017 haft ovanligt låga grundvattennivåer på många platser. I delar av Götaland och Svealand var de till och med mycket under de normala och ett bevattningsförbud infördes i Södertälje och Nykvarns kommuner. Grundvattennivåerna återhämtade sig och i mitten av september hävdes bevattningsförbudet. Vi vill ändå be alla att fortsättningsvis vara sparsamma med vattnet.

Hur fungerar det?

Södertälje och Nykvarns kommuner får sitt kommunala vatten genom konstgjord grundvattenbildning, både från nederbörd och från Mälaren. Vattnet i Mälaren pumpas upp och renas på naturlig väg genom en ås för att sedan kontrolleras, bearbetas och levereras till din kran. 

Tips - så kan du spara på vattnet:

 • Låt inte kranen rinna i onödan och stäng av vattnet när du borstar tänderna. För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Välj duschen istället för badkaret och stäng av vattnet när du tvålar eller schamponerar in dig. Ett fyllt badkar motsvarar cirka 150 liter vatten. En dusch på tre minuter motsvarar i snitt 36 liter. 
 • Vänta med att köra disk- och tvättmaskinen tills de är helt fyllda. Det går åt 15 liter vatten för en diskning och 50 liter vatten för en tvätt.
 • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd diskhon eller en balja.
 • Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet som blir över till att skölja ur förpackningar.
 • Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen..
 • Tvätta inte bilen för ofta, låt den vara smutsig över vintern.
 • Använd lilla spolknappen när du bara har kissat. Installera gärna en snålspolande toalett. Det är bra för både miljö och plånbok.
 • Värm vatten i en vattenkokare eller kastrull om du behöver spola länge för att få varmt vatten.
 • Samla regnvatten i tunnor eller damm under sommarperioden. Det vattnet är bra att vattna trädgården med och är dessutom mer syrerikt än kranvatten.

Laga droppande kranar och rinnande toaletter

 • En droppande vattenkran kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år. Det motsvarar mer än 130 fyllda badkar. På ett dygn blir det cirka 55 liter.
 • På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.

Vad gör Telge Nät?

Telge Nät arbetar med att hitta orsaker och lösningar på varför vattenkonsumtionen ökar och vattennivån sjunker. Planeringsarbetet behöver anpassas till behoven för att säkra tillgången på vatten långsiktigt. Det innebär att ledningsnäten behöver ses över, sökas efter eventuella läckor, grundvattnets vägar och vattenmagasin utforskas. Samtidigt pågår ett arbete med att kommunicera med så väl hushåll som företag och industrier för att minimera vattenförbrukningen i alla led.

Frågor och svar

Hur mycket vatten går det åt per dygn?

I Södertälje förbrukar vi drygt 170 liter vatten per person och dag. Telge Nät levererar cirka 30 000 kbm vatten varje dygn. Under sommaren går det åt lite mer än under vintersäsongen, mest beroende på bevattningar av trädgårdar.

Hur länge håller upptappat dricksvatten?

Risken att bli sjuk av vatten är liten i Sverige. Men man ska naturligtvis inte dricka vatten som smakar eller luktar illa, är grumligt eller kraftigt färgat. Dricksvatten håller sig i minst en vecka om det förvaras svalt eller i kylskåp. Om vattnet förvaras varmare blir förvaringstiden kortare.

Senast ändrad: 26 juni, 2019