Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Snabba fakta om vatten

I Södertälje använder vi cirka 170 liter vatten per person och dag. Källa: Svenskt Vatten.

Mängden fördelar sig ungefär så här:

- mat och dryck, 10 liter
- personlig hygien, 60 liter
- disk, 30 liter
- tvätt, 20 liter
- toalettspolning, 30 liter
- övrig användning, 20 liter

  • Vattnet kostar cirka 2 öre per liter + fasta avgifter (grundavgift och dagvattenavgift). Då ingår rening, transporter, drift och underhåll av vattenverken.
  • Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju färre joner, desto mjukare vatten. Hårdheten ska understiga 15 dH grader. I Södertälje har vi mjukt vatten, med en hårdhetsgrad på ca 4,2 dH grader.
  • Ibland blir vattnet vitt eller grått. Det beror på att vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när vattnet tappas upp. Bubblorna försvinner efter några minuter. Vattnet smakar inte annorlunda.
  • Om vattnet blir gult eller brunt kan det bero på rost i ledningarna som kommit av en teknisk störning. Det försvinner oftast om du låter vattnet rinna en stund. Normalt blir man inte sjuk av rost.
  • Södertäljes vattenkvalitet är optimerad för att orsaka minsta möjliga kopparkorrosion. Blont hår kan däremot färgas av kopparjoner från fastighetens kopparledningar. Koppar reagerar med tvål och schampo och bildar ett blågrönt färgämne, som kan ge håret en grönaktig färg. 
  • Varmvatten är inget livsmedel och ska inte användas till mat och dryck. Ledningarna inomhus är ofta är gjorda av koppar som löser ut i varmvatten. Det kan ge illamående och kräkningar för känsliga personer som små barn och äldre. Använd därför bara kallvatten till matlagning och dryck.
  • pH-värdet är ett mått på om vattnet är surt eller basiskt. Om värdet är mindre än 7, är vattnet surt. Är det större än 7 är vattnet basiskt. 7 är neutralt. Vattnet i Södertälje ligger mellan 8,0-8,3 och är svagt basiskt.

Senast ändrad: 21 mars, 2019