Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vattendroppar

Om vatten

Sverige ligger i topp i världen när det gäller tillgång till vatten av mycket god kvalitet. Vi är stolta över vårt vatten, då det tack vare naturlig rening, är av högsta kvalitet.

Naturlig rening

Vårt dricksvatten i Södertälje kommer från Mälaren och renas på naturlig väg via Malmsjöåsen. Hela processen, från att vattnet tappas upp till att du får hem det till din kran, tar cirka tre månader.

Eftersom reningen i Malmsjöåsen sker genom en naturlig sil av grus och sten behövs det inte tillsättas mer kemiska tillsatser än vad som krävs för att ledningarna ska hålla sig i bra skick.

Kranvatten

Vårt mest kontrollerade livsmedel. För att säkerställa att vattnet i Södertälje alltid är bra tar Telge Nät kontinuerligt vattenprover på ett stort antal platser runt om i ledningsnätet. Samtidigt tas prover från våra reservoarer och på utgående vatten i vattenverken.

Vad innehåller dricksvattnet?

Här hittar du analyssvaren baserade på årsmedelvärde.

Spillvatten

Spillvatten är till exempel vatten du använder till bad, disk, tvätt, spolvatten från toalett och vatten från golvbrunn i våtutrymmen. Spillvatten leds till avloppsreningsverket för rening.

Dräneringsvatten

Dräneringsvatten är vatten som leds bort från marken, till exempel under byggnader eller från åkermark.

Dagvatten

Exempel på dagvatten är regn, snö, och hagel som rinner av från vägar, parkeringsplatser och tak. Dagvatten leds i separata dagvattenledningar till sjöar och vattendrag, normalt utan någon rening.

Snabba fakta

  • Vi har mjukt vatten i Södertälje med ett värde på 4,2 DH.
  • PH värdet ligger på cirka 8 och är svagt basiskt.
  • En liter vatten kostar cirka 2 öre.

Senast ändrad: 6 maj, 2021