Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Bakteriehalter, Skillebyån och Mölnboån

Vi har sedan i höstas tagit vattenprover i Skillebyån och Mölnboån för att bevaka förhöjda bakteriehalter. Det är nu kartlagt i vilken omfattning det sker utsläpp av bakterier från reningsverken och hur bakteriehalterna avklingar nedströms.

Med anledning av det planerar vi för ytterligare ett reningssteg genom UV-ljusrening. Det är en beprövad metod för att eliminera bakterier och som vi använder på vårt stora vattenverk i Djupdal. Just nu pågår en upphandling av leverantör och vi beräknar att ha UV-ljuset installerat i reningsverket i slutet av augusti.

Du som rör dig kring Skillebyån och Mölnboån nedströms reningsverken behöver vara försiktig med vattnet och inte låta husdjur dricka av vattnet. Det är Skillebyån som är värst drabbad beroende på att det finns så lite naturligt vatten i ån.

Senast ändrad: 5 december, 2018