Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Naturligt renat dricksvatten

Sverige ligger i topp i världen när det gäller tillgång till vatten av mycket god kvalitet. Detta märks särskilt väl i Södertälje och Nykvarns kommuner där vattnet, tack vare naturlig rening, är av högsta kvalitet.

Naturlig rening

Vårt dricksvatten kommer från Mälaren och renas på naturlig väg via Malmsjöåsen. Hela processen, från att vattnet tappas upp till att du får hem det till din kran, tar cirka tre månader. Eftersom reningen i Malmsjöåsen sker genom en naturlig sil av grus och sten behövs det inte tillsättas mer kemiska tillsatser än vad som krävs för att ledningarna ska hålla sig i bra skick.

Ta hand om vattnet

För att hålla en hög kvalitet på dricksvattnet är det viktigt att vi tar hand om det på rätt sätt. Tänk på att du bara får spola ner sådant som kommer från kroppen i avloppet. Tops, bomull, våtservetter och annat skräp ska slängas i soppåsen. Mediciner, miljöfarliga ämnen och kemikalier går inte att rena bort i reningsverken och får därför aldrig spolas ner i avloppet. Lämna dem för återvinning istället.

Våra vattenskyddsområden

För att skydda våra vattentäkter är områdena uppmärkta med särskilda skyltar där det står "Skyddat vatten" eller "Vattentäkt". Larma genast SOS på 112 om det sker en olycka i området.

Senast ändrad: 5 december, 2018