Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Med anledning av coronaviruset

Att leverera vatten i din kran och ta hand om ditt avloppsvatten dygnet runt, året om är en självklarhet för oss. Nuvarande situation och spridningen av coronaviruset, covid-19, ställer extra krav på vårt agerande.

Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga. Vi vill att du ska känna dig trygg med din VA-försörjning och vår hantering.

För oss på Telge Nät är det alltid viktigt att agera ansvarsfullt för våra medarbetare, kunder, avtalsparter och samhället i stort.

Vårt fokus är att:

  • säkerställa driften av vår dagliga verksamhet och våra leveranser, på kort och lång sikt.
  • bidra till minskad smittspridning och belastning på sjukvården genom att stanna hemma om vi är sjuka och minska sociala kontakter.
  • hjälpa varandra att minska oro.
  • förutom noga hygien uppmanar vi våra medarbetare att avstå från sociala kontakter vid symptom.

Hur minskar ni risken för spridning av coronaviruset?

Vi arbetar med ett livsmedel, dricksvatten, och har väl inarbetade rutiner kring vår hygien. Vi är alltid noga och i nuvarande situation och spridningen av coronaviruset, covid-19, ställer det extra krav på vårt agerande.

Har ni någon beredskapsplan om anställda blir sjuka av coronaviruset?

Ja, Telge Nät arbetar för att kunna hantera en situation där ett större antal medarbetare blivit sjuka. Våra högst prioriterade områden som måste fungera är produktion av dricksvatten, rening av avloppsvatten och att laga läckor på ledningsnätet när de uppstår.

Kan coronaviruset smitta via avloppsvatten och dricksvatten?

Enligt Folkhälsomyndigheten så smittar coronaviruset i huvudsak genom kontaktsmitta eller via luften från hostningar och nysningar. För närvarande finns inte några indikationer för att coronaviruset överlever i dricksvatten eller avloppsvatten

Hur påverkar detta mig som kund?

I nuläget ska du inte påverkas alls som kund till följd av coronaviruset, vi arbetar på som vanligt för att se till att du får dricksvatten och att vi kan ta hand om avloppsvattnet.

Inför de hembesök som vi gör, till exempel byte av vattenmätare, så hör vi av oss innan. Det för att både du och vi ska känna sig säkra, för att minska smittspridningen bland våra kunder, i samhället i stort och bland våra medarbetare.

Kan leveransen av dricksvatten påverkas?

Dricksvattenförsörjningen är trygg. Sveriges kommuner har inga problem med dricksvattenförsörjningen. Ett kontinuerligt arbetet med att säkra vattenförsörjningen även under extrema situationer till följd av corona-pandemin, har pågått under lång tid.

Telge Nät är med i Svenskt vattens säkerhetsnätverk där man samordnar för att säkra leveranser av kemikalier och reservdelar.

Svenskt vatten - Dricksvattenförsörjningen är trygg

VA-tidskriften Cirkulation - Dricksvattenförsörjningen är trygg

Hur söker jag som företagre anstånd på min VA-faktura?

Behöver du ansöka om uppskov på betalningen? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

På vilket sätt kan jag själv hjälpa till?

Just nu är det viktigare än någonsin att vi hjälps åt att säkerställa att våra samhällsviktiga verksamheter kan fortsätta bedriva sin verksamhet. Telge Nät har ett sådant uppdrag genom sitt ansvar att leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvattnet.

Du kan hjälpa till genom att göra dessa enkla saker:

  • Spola inte ner annat papper än toalettpapper i toaletten (och det som passerar genom kroppen). Annat papper kan nämligen orsaka stopp i våra pumpstationer och därmed tas dyrbar tid från oss, tid som vi kan använda till att säkra andra delar av vår verksamhet.
  • Tvätta händerna. Ni har tvålen. Vi har vattnet. Tillsammans gör vi skillnad.

Jag har slut på toalettpapper, får jag spola ner hushållspapper eller annat papper?

Det är endast kiss, bajs och toalettpapper som får spolas ner i toaletten.

Hushållspapper är gjort för att hålla ihop och pappersfibrerna är helt annorlunda än toalettpapper som ska falla sönder när det spolas ner. Det kan därför lätt bli stopp i avloppet om du spolar ner hushållspapper.

Tänk på att ha en papperskorg där du kan slänga hushållspapper och våtservetter så att det inte orsakar onödiga stopp i avloppsledningar och pumpstationer.

Tar ni emot besök från kunder på Telge

Ja, vi tar fortfarande emot besök. Men känner du dig sjuk är du välkommen tillbaka en annan dag och kan istället ringa eller mejla oss. Vi finns på 08-550 233 00 eller nat@telge.se.

Hur gör jag en felanmälan?

Felanmälan gör du alltid lättast genom att ringa oss, 08-550 233 00. Vår felanmälan har öppet dygnet runt.

 

Senast ändrad: 23 april, 2020