Tillfällig anslutning

Behöver du tillfälligt koppla in ett hus på VA-nätet, till exempel vid om- eller tillbyggnad?

En tillfällig anslutning kan göras om fastigheten exempelvis byggs ut med ytterligare en lägenhet eller en komplementsbyggnad som exempelvis Attefallshus eller friggebod som kopplas in på fastighetens interna ledningsnät.

Anmäl en tillfällig anslutning

  • Anmälningblankett för anslutning till VA-anläggning vid om- eller tillbyggnad