Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Våtkomposten i Hölö, unik kretslopps­anläggning

Toalettvattnet från hushållen i Hölö samlas in för att behandlas och användas som gödsel. Målet är att minska påfrestningarna på miljön och samtidigt bidra till ett mer hållbart jordbruk.

Enskilda avlopp i Södertälje kommun

Toalettavfall från enskilda avlopp i Södertälje är ett mycket stort miljöproblem. Många avlopp rinner rakt ut i naturen och bidrar till övergödningen av Östersjön och Mälaren. I Hölö är problemen speciellt allvarliga. Kyrksjön och Lillsjön hör till landets mest övergödda insjöar.

Därför har Telge Nät, i samarbete med Södertälje kommun och LRF Mälardalen, valt att omvandla avloppsvattnet till gödsel. Varje år tar anläggningen i Hölö emot 1 500 kubik toalettvatten.

Reningen görs genom att våtkompostera vattnet och sedan tillsätta urea. Urea höjer pH-värdet vilket dödar bakterier i vattnet. Den första spridningen av hygieniserat gödsel gjordes sommaren 2013.

Studiebesök våtkompost

Med anledning av coronaviruset ställer vi in studiebesöken tillsvidare. Vi tackar för din förståelse!

Se hur kretsloppsanläggningen fungerar

Senast ändrad: 8 februari, 2021