Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Våtkomposten i Hölö, unik kretslopps­anläggning

Toalettvattnet från hushållen i Hölö samlas in för att behandlas och användas som gödsel. Målet är att minska påfrestningarna på miljön och samtidigt bidra till ett mer hållbart jordbruk.

Enskilda avlopp i Södertälje kommun

Toalettavfall från enskilda avlopp i Södertälje är ett mycket stort miljöproblem. Många avlopp rinner rakt ut i naturen och bidrar till övergödningen av Östersjön och Mälaren. I Hölö är problemen speciellt allvarliga. Kyrksjön och Lillsjön hör till landets mest övergödda insjöar.

Därför har Telge Nät, i samarbete med Södertälje kommun och LRF Mälardalen, valt att omvandla avloppsvattnet till gödsel. Varje år tar anläggningen i Hölö emot 1 500 kubik toalettvatten.

Reningen görs genom att våtkompostera vattnet och sedan tillsätta urea. Urea höjer pH-värdet vilket dödar bakterier i vattnet. Den första spridningen av hygieniserat gödsel gjordes sommaren 2013.

Senast ändrad: 5 december, 2018