Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vattenförbrukning i Södertälje och Nykvarn

För att våra dricksvattenreserver ska vara tillfredsställande inför det planerade driftstoppet vecka 37 behöver vi tillsammans spara ca 2 500 kubik vatten per dygn.

Här kan du följa statistiken av den mängd dricksvatten som vi levererar till boende och företag i Södertälje och Nykvarns kommuner. Siffrorna uppdateras på måndagar var fjärde vecka.

Förbrukningsstatistik i kubikmeter

Medelförbrukning per dygn och vecka.

TN graf vattenförbrukning 2021 v-4-28

Senast ändrad: 22 juli, 2021