Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Testsida för formulär istället för ifyllnadsbar pdf

Här kommer förlsag på formulär istället för ifyllnadsbar pdf. Det är en mastig blankett vilket gör att formuläret blir likaså. 

Det finns ingen funktion för digital signering. Så är underskrift ett krav får vi behålla den ifyllnadsbara pdf:en.

Anmälan för anslutning till vatten- och avloppsanläggning vid om- eller tillbyggnad

Välj hustyp

  • Bostadsfastighet

  • Kontor, industri, handel eller liknande

  • Kompletterande byggnad/Attefallshus

Anmälan vid förändring av bostadsfastighet samt annat än bostadsfastighet

Anmälan ska göras när begyggd bostadsfastighet på något sätt förändras, t ex om fastigheten tillförs ytterligare lägenhet eller komplementsbyggnad (t ex Attefallshus/friggebod) som kopplas in på fastighetens interna ledningsnät. För annat än bostadsfastighet ska anmälan göras vid om- och tillbyggnad samt om fastighet rivs och återuppbyggs. Fastigheten faktureras därefter för ytterligare tillförd bostadsenhet/byggnadsyta enligt den årligen gällande anläggningstaxan.

Lagfaren fastighetsägare (samtliga fastighetsägare)

----------------------------------------------------------------------------------------

Fakturaadress, om annan än ovan

Observera följande

Anläggnings- och tilläggsavgiften ska vara betald innan fastighetens VA-installation får kopplas ihop med Telge Näts ledningar.

Iaktta gällande bestämmelser

Senast ändrad: 6 maj, 2020