Bevattningsförbudet i Södertälje och Nykvarns kommuner hävt

Bevattningsförbudet i Södertälje och Nykvarns kommuner hävs från och med den 12 september. Anledningen är att grundvattennivåerna nu har återhämtat sig bra och läget är åter stabilt.

Vi vill ändå uppmana till att fortsätta tänka på att spara på våra vattenresurser. Prioritera vad du använder dricksvattnet till och använd det med eftertanke.

Bevattningsförbudet har gett oss erfarenheter och kunskaper som gör att vi är förberedda om det blir nödvändigt att införa ett nytt bevattningsförbud i framtiden. Vi arbetar vidare för att säkra vattentillgången för Södertälje och Nykvarns invånare.Vi installerar ett bättre system som möjliggör ökad kapacitet för våra pumpar och utökar även med en ny ledning.

Vi har förändrat vår egen användning av dricksvatten inom kommunen, bland annat sker nu Södertälje kommuns bevattning av parker och rabatter med sjövatten. Det kommer vi att fortsätta med även framöver.

Tack till alla som engagerat sig!

Vi vill rikta ett stort tack till alla för det enorma engagemang vi upplevt sedan vi först gick ut och berättade om läget i våras. Vi har fått in mängder med tips, idéer, och goda exempel från privatpersoner, näringsliv och föreningar.

Så här mycket vatten har vi sparat

  • I maj gjordes en besparing på 3 800 m³/dygn
  • I juni gjorde en besparing på 5 200 m³/dygn
  • I juli gjordes en besparing på 4 200 m³/dygn
  • I augusti gjordes en besparing på 4 200 m³/dygn

Totalt har vi sparat 526 000 m³ eller 526 000 000 liter.

En normal simbassäng rymmer 675 m³ eller 675 000 liter.

  • Antal invånare i Södertälje: 94 631
  • Antal invånare i Nykvarn: 10 519

Totalt antal invånare: 105 150

Besparing antal liter per person: ca 5 000 liter

Vad har hänt?

Det har varit ovanligt låga grundvattennivåer på många platser i Sverige. I Södertälje och Nykvarns kommuner har situationen varit så allvarlig att bevattningsförbud infördes i maj. Förbudet gällde alla med kommunalt vatten, även näringsliv och föreningar.

Telge Nät bevakar och mäter nivåerna på grundvatten regelbundet. I normala fall byggs förråden av grundvatten upp under den kalla årstiden, för att användas under den varmare säsongen. Men inför årets sommar var utgångsläget försämrat. Långa, torra perioder bidrog till att grundvattennivåerna inte återhämtade sig som de brukar. Därför stod vi i maj inför utmaningen att få vattnet att räcka till under hela sommaren.

September är den månad som enligt tidigare mätningar visat sig vara den mest kritiska månaden för grundvattennivåerna*. Nivåerna har planat ut och den 12 september har bevattningsförbudet hävts.

*Grundvattennivåerna mäts inom ett 70-tal områden i sammanlagt cirka 300 observationsrör. Mer om grundvattennivåerna hos Sveriges geologiska undersökning.

Senast ändrad: 13 september