Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Renare sjöar och vattendrag

På Telge Nät jobbar vi med uppströmsarbete för att stoppa miljögifter och skräp redan vid källan så att det aldrig hamnar i vårt vatten, inte ens i avloppsvattnet. Det handlar om ett samhällsuppdrag, ett arbete för renare sjöar och vattendrag. Vi utvärderar och spårar olika typer av utsläpp och informerar boende, företag, organisationer och andra verksamheter vad som inte får tillföras avloppsnätet.

Himmerfjärdsverket och Syvab

Den största delen av avloppsvattnet från Södertälje kommun går till Himmerfjärdsverket i Grödinge. Himmerfjärdsverket tar emot avloppsvatten från de kommuner som äger och driver reningsverket. Det regionala aktiebolaget heter Syvab. Kommunerna består av Botkyrka, Nykvarn, Salem, Stockholm Vatten VA AB samt av Södertälje kommun genom Telge AB.

Revaq-certifiering

Revaq är ett certifieringssystem, framtaget av Svenskt Vatten tillsammans med LRF, Lantmännen och digitalvaruhandeln. Syvab är sedan 2009 Revaq-certifierat. Research Institutes of Sweden - RISE, har granskat och godkänt Syvabs kvalitetsarbete och utfärdat certifikatet. 

Revaq-certifieringen innebär strikta krav på biomull som produceras i reningsverket i processen att rena avloppsvattnet. Revaq-certifierat biomull innebär att miljögifterna hålls på ett minimum och tillåter biomullen att spridas på åkermarker. Det i sin tur bidrar till att upprätthålla kretsloppet av fosfor och kväve som behövs för att grödor ska växa. Fosfor är en ändlig resurs som idag bryts runt om i värden, vilket innebär att det i framtiden kan bli en bristvara.

Hushåll

Utsläppen från industrin har minskat och idag kommer de största utsläppsproblemen ifrån hushållen. Alla som använder det kommunala avloppsnätet har ett stort ansvar att se till att inte tillföra ämnen och skräp som inte hör hemma där. Här kan du läsa mer i Telge Näts broschyr ”Håll ditt vatten rent”. Där hittar du, som boende i kommunen, viktig information om vad just du kan göra för att hjälpa oss i detta viktiga arbete.

Du som boende i kommunen bör sträva efter att:

 • Farliga kemikalier byts ut mot mindre farliga.
 • Ändra dina konsumtionsvanor i den mån det går, genom att exempelvis kontrollera att produkter är miljömärkta.
 • Ändra beteende - se noga över vad du spolar ned i toaletten och vad du häller ut i vasken.

Hjälp oss att hålla ditt vatten rent

Tekniken bakom vardagen är vårt jobb och vår passion. Varje dag, året runt jobbar vi för att du ska få ditt vatten, tryggt och säkert hela vägen hem. Du kan hjälpa oss att hålla ditt vatten rent genom att tänka på vad du spolar ned i toaletten och i avloppet.

I toaletten får du BARA spola ned:

 • Kiss, bajs och andra kroppsvätskor
 • Toalettpapper

Du får inte spola ned:

 • Hår och naglar
 • Tamponger, bindor och trosskydd
 • Tops, bomullsrondeller och bomullsbollar
 • Våtservetter, tyg eller hushållspapper
 • Mediciner, kemikalier och toalettpapper med nagellacksborttagning. 

Läs gärna mer på sidan: Råd och Regler om vatten och avlopp

Företag, organisationer och övrig verksamhet

Telge Nät går varje år ut till flera utvalda verksamheter för begäran av kemikalielistor som ska skickas in för utvärdering. Verksamhetsutövare har ett stort ansvar att se till så inga farliga och oönskade kemikalier når avloppet.

Verksamheter bör bland annat fokusera på att:

 • Frivilligt byta ut farliga kemikalier till mindre farliga.
 • Ökad användning av miljömärkta produkter.
 • Ha fullgod förvaring av kemikalier.
 • Inte tillföra golvskurvatten från verksamhetslokaler till avloppet.

För mer information kring vad du kan göra för att minska eventuella utsläpp, se Svenskt Vattens publikation P95: Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet

Senast ändrad: 5 december, 2018