Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Södertälje - en hållbar stad

I Sverige är vi bortskämda med att alltid ha tillgång till rent vatten. Men för att det ska fortsätta vara så behöver vi minska på utsläppen av miljögifter då det finns risk att vårt dricksvatten och våra sjöar på sikt blir lika förorenade som de är i många andra länder. Med några enkla val i vardagen kan vi tillsammans göra skillnad och samtidigt bidra till ett renare vatten och en mer hållbar framtid.

Renare sjöar och hav

Vårt Revaqcertifierade avloppsreningsverk Syvab är byggt för att rena vattnet från kväve, fosfor och annat organiskt material. Andra typer av miljöskadliga ämnen har reningsverket svårt att ta hand om och riskerar istället att följa med det renade avloppsvattnet ut i sjöar och vattendrag, där de kan skada djur och växter.

Mer information om Revaq hittar du på Svenskt Vattens hemsida.

Gödsel och biogas - en del av kretsloppet

När vi minskar mängden miljögifter ökar kvalitén på slammet som bildas på reningsverket. Slammet är rikt på fosfor och mullämnen och ett rent slam kan återanvändas som gödningsmedel och på så sätt bidra till ett sunt kretslopp av viktiga växtnäringsämnen. Från slammet får vi även energi i form av biogas som används till fordonsbränsle.

Ditt skräp blir till fjärrvärme och el

Med en papperskorg i badrummet blir det enkelt att ta hand om skräpet på rätt. Här slänger du det som inte kan sorteras till exempel, våtservetter, tops, hår, tamponger, bindor, kondomer, tuggummi, kontaktlinser och snus.

Skräpet återvinns till fjärrvärme och el istället för att orsaka stopp hos dig eller din granne, eller skada ledningsnätets pumpar. När det händer finns risken att förorenat avloppsvatten släpps ut i naturen.

Återvinn ditt fett

Fett brukar inte vanligtvis spolas ner i toaletten, men däremot i köksvasken. Matfett som spolas ner i avloppet stelnar och bildar fettproppar som blir cement i ledningarna.

Återvinn istället ditt fett! Fett som sedan används som råvara i framställningen av tvål, stearinljus, tvättmedel och gummi.

Din insats gör skillnad

Återvinningscentralerna Tveta och Returen tar hand om det avloppsverken, vattenverken och naturen inte kan. Du gör en stor insats när du lämnar avfall som innehåller miljögifter till återvinning, t.ex. nagellacksflaskor, aceton, hårsprayburkar, olja, färg, batterier, lösningsmedel elektronik och allt annat farligt avfall. Gamla och oanvända mediciner lämnas kostnadsfritt till ditt närmaste apotek.

Fler tips och tricks om hur du tar hand om vattnet hittar du här.

Senast ändrad: 7 april, 2021