Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Hjälp Östersjön

Under våren 2018 lanserar vi en kampanj för att visa på vikten av att inte spola ner fel saker i toaletten eftersom det kan få katastrofala konsekvenser. Aska och fimpar, medicinrester osv innehåller många farliga gifter som kan hamna i Östersjön och påverka våra djur som lever i sjöar och hav. Telge deläger Himmerfjärdsverket genom aktiebolaget Syvab. 

Södertälje och Nykvarnsbor spolar ned mer skräp i avloppet än genomsnittet

Förutom stopp och översvämningar skapar nedspolat hushållspapper och våtservetter en stor mängd avfall som måste rensas bort från avloppsreningsverken. Totalt rensas cirka 2,2 kilo skräp bort per person och år i Södertälje och Nykvarns kommuner. Genomsnittet i Sverige ligger på cirka 1 kilo skräp per person och år.

Hushållspapper som spolas ned i toaletten riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Södertälje och Nykvarns kommuner spolas 242 ton skräp ned i toaletterna varje år.

En undersökning som genomförts avYouGov på uppdrag av Svenskt Vatten visar att var tredje person inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. En av de vanligaste anledningarna till så kallade fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löses situationen genom att använda något annat. Men sju av tio spolar sedan ned materialet de använt, till exempel hushållspapper.

I Södertälje och Nykvarns kommuner orsakar detta stora problem för ledningsverk, pumpstationer och toaletter.Toalettpapper löses lätt upp i avloppet och är därför det enda pappret som ska spolas ned. I toaletten får man bara spola ned toalettpapper och sådant som kommer från kroppen.

Toalettvett

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs i papperskorgen eller restpåsen och inte spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten.

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp som snus, hår, tamponger, bindor, tops, pads m.m. kan slängas. Skräp ska alltid slängas i restpåsen.

Detta får man slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är
också gjort för att spolas ned i toaletten.

Sveriges vanligaste fulspolningar
  1. Hushållspapper (24%)
  2. Pappersnäsduk (10%)
  3. Servetter (7%)
  4. Våtservetter (6%)
  5. Pappershandduk (3%)
  6. Utrivna tidningssidor (2%)
  7. Underkläder eller annan textil (1%)
  8. Annat (1%)
Frågor och svar - Världstoalettdagen

Om Världstoalettens dag

Vad är Internationella Världstoalettdagen? 

Världstoalettdagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar helt tillgång till toalett – de har inte ens ett torrdass utan får göra sina behov utomhus med följdverkningar som stora risker för smittspridning och allvarliga sjukdomar.

FN har sammanställt bra information om du vill läsa mer: Sustainable development water and sanitation

Världstoalettdagen infaller den 19 november. Nästan 2,5 miljarder människor i världen har alltså inte ens tillgång till ett torrdass – medan många av oss som har såväl toalett som bra avloppssystem och avloppsrening missköter våra system genom att spola ned helt fel saker.

Om hushållspapper, våtservetter och näsdukar i toaletten och dess miljöpåverkan

Varför har ni valt att bara fokusera på hushållspapper och våtservetter på Världstoalettens dag? Finns det inte mycket annat som spolas ner i toaletterna som orsakar större problem?

Vi har valt att belysa problematiken med fulspolning av papper som inte är toalettpapper (som inte löses upp lätt i vatten och avlopp), eftersom det är ett sådant enkelt beteende att ändra - liksom att ändra det tankesätt som leder till att toaletten används som en allmän papperskorg. Många vet enligt Svenskt Vattens undersökning inte att hushållspapper och annat skräp påfrestar våra ledningsnät, pumpstationer, reningsverk, och också ökar risken för utsläpp av kadmium i vår natur. Därför känns det viktigt att uppmärksamma problemet. Vi hoppas att ett ändrat beteende kring nedspolat hushållspapper eller våtservetter kanske också leder till att man funderar ett varv extra och avstår från att ”fulspola” även andra saker som inte hör hemma i toaletten.

Varför får man inte slänga hushållspapper och våtservetter i toaletten? 

Det är skadligt för miljön att slänga hushållspapper och våtservetter i toaletten. Det kan tillsammans med annat skräp leda till att ledningar, pumpstationer täpps igen eller stannar och därmed orsakar att orenat avloppsvatten måste släppas ut i våra vatten eller förstör reningen av avloppsvattnet och därmed bidrar till mer föroreningar.

Hur påverkas vattnet av att man slänger hushållspapper och våtservetter i toaletten?

Det kan orsaka stopp i ledningsnät och pumpstationer som i sin tur kan leda till översvämningar och läckor av orenat avloppsvatten rakt ut i vattendrag, sjöar och hav.

På vilket sätt är det skadligt för miljön att slänga hushållspapper, våtservetter och näsdukar i toaletten?

Det kan orsaka stopp i ledningsnät och pumpstationer som i sin tur kan leda till översvämningar och läckor av orenat avloppsvatten rakt ut i naturen.

Om fulspolning

Vad är fulspolning? 

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Vad får man slänga i toaletten?

Kiss, bajs och toalettpapper får slängas i toaletten – inget annat. (Sen går det också bra att spola ner andra saker som kommer inifrån kroppen, som till exempel blod eller kräks.)

Vad får man inte slänga i toaletten?

Inget annat än kiss, bajs och toalettpapper får slängas i toaletten. Vi brukar säga att allt som kommer inifrån kroppen går bra att spola ner. Kräks går till exempel bra, men inte hår! Och absolut inte tops, målarfärg eller annat som många spolar ner i toaletten.

Vad är det vanligaste som man spolar ner i toaletterna i Sverige?

De vanligaste sakerna som spolas ner (förutom kiss, bajs och toalettpapper) är snus, hushållspapper, våtservetter, tops, tamponger, bomullstussar och vissa farliga kemiska ämnen som till exempel färgrester.

Hur ska man förebygga problemet med att det fulspolas hushållspapper, våtservetter och näsdukar i toaletterna?

Den största anledningen till att det fulspolas hushållspapper, våtservetter och näsdukar i toaletterna är för att man inte orkar göra rätt. Men om man har en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och näsdukar och annat skräp kan slängas, så blir det också lättare att göra rätt.

 

Senast ändrad: 5 december, 2018