Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vad kostar vatten?

VA-verksamheten bygger på självkostnadsprincipen och finansieras med VA-taxan. Den betalas av alla som är anslutna till VA-nätet. För 2018 har det varit möjligt att sänka priset och nya, lägre avgifter gäller från och med den 1 januari 2018. Dessutom slopas den extra VA-avgiften från och med februari 2018. Ekonomin är redovisningsmässigt skild från Telges övriga ekonomi. 

Extra VA-avgift slopas 2018

Sedan 2012 har Telge Nät tagit ut en särskild avgift på VA-fakturan som avser vatten. Avgiften har redovisats som förhandsfinansiering och har varit en tillfällig avgift. Pengarna har använts till att finansiera investeringar i och omkring Djupdals vattenverk för att säkra Södertäljes framtida vattenförsörjning. Det syftet är nu uppnått och därför tas avgiften bort från och med februari 2018. Sänkningen gäller den mängd vatten som du förbrukar och innebär en lägre kostnad med 3,64 kronor inklusive moms per kubikmeter.

Rent och gott för vatten till en låg kostnad

Dricksvattnet kostar några ören per liter. En normalförbrukare betalar mindre än 5 kronor om dagen för sitt vatten. I det ingår bland annat rening, transporter, drift och underhåll av vattenverken.

Prisexempel 2018 års taxa

Prisexempel brukningsavgifter för villa, inklusive 25 procent moms
Grundavgift (vatten och spillvatten) 2 678 kr per år
Dagvattenavgift (hel avgift) 953 kr per år
Rörlig avgift (vatten och spillvatten) 17,70 kr per m3
Tillfällig rörlig avgift 3,64 kr per m3
1 m3 vatten 21,34 kr

Senast ändrad: 5 december, 2018