Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Vad kostar vatten?

VA-verksamheten bygger på självkostnadsprincipen och finansieras med VA-taxan. Den betalas av alla som är anslutna till VA-nätet. För 2019 kommer vi att höja priserna med 2 procent och nya avgifter gäller från och med den 1 januari 2019. Detta för att möta kostnader för ökade reningskrav och reinvesteringar i befintliga anläggningar. Ekonomin är redovisningsmässigt skild från Telges övriga ekonomi.

Rent och gott för vatten till en låg kostnad

Dricksvattnet kostar några ören per liter. En normalförbrukare betalar mindre än 5 kronor om dagen för sitt vatten. I det ingår bland annat rening, transporter, drift och underhåll av vattenverken.

Prisexempel 2019 års taxa

Prisexempel brukningsavgifter för villa, inkl moms
Grundavgift (vatten och spillvatten) 2 731 kr per år
Dagvattenavgift (hel avgift) 973 kr per år
Rörlig avgift (vatten och spillvatten) 18,06 kr per m3
Brukningsavgifter för vatten och avlopp
Grundavgift (baserad på mätarens storlek, Qn.)
Kbm/hexkl. momsinkl. moms
≤ 2,5 (villor och radhus) 2 185 2 731
≤ 2,5 4 212 5 265
≤ 6 9 359 11 698
≤ 10 20 274 25 343
≤ 15 34 315 42 893
≤ 25 62 390 77 988
≤ 40 116 985 146 231
≤ 60 155 976 194 970
> 60 311 952 389 940

Endast vatten: 40% av grundavgiften.
Endast avlopp: 60% av grundavgiften.

Dagvattenavgift

Företag och flerbostadshus (baserad på tomtyta)
Tomtyta m2kr/m2 och år exkl. moms kr/m2 och år inkl. moms
0-10 000 1,26 1,57
10 000-50 000 0,94 1,18
> 50 000 0,30 0,38

Villor och radhus

Villor och radhus har en schablonavgift på 778 kr per år oavsett tomtyta exkl. moms, (973 kr inkl. moms). Dagvattenavgift betalar fastighetsägare för att vi håller vägarna fria från vatten samt om fastighetens dag- och dränvatten är ansluten till VA-nätet. ”Dagvattenavgift gata” innebär att vägarna hålls fria från vatten.

Total kostnad vatten och avlopp 2019
 kr/m3 exkl. moms kr/m3  inkl. moms
Vatten 6,50 8,13
Avlopp 7,95 9,93
Totalt 14,45 18,06

Senast ändrad: 18 februari, 2019