Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Anslutning till VA-nätet

När ett fritidshusområde omvandlas till ett område för permanentboende ställs andra krav på vatten och avlopp.

Det finns flera fördelar med att koppla in sig på det kommunala VA-nätet. Den viktigaste anledningen är miljön. Dricksvattnet renas på naturlig väg via Malmsjöåsen. Med noggranna och kontinuerliga kontroller mäter vi vattnets kvalitet så att du ska få friskt, rent vatten till din fastighet. Vi tar också hand om ditt avloppsvatten så att det renas ordentligt innan det återförs till naturen igen.

Det finns idag många områden av varierande storlek i Södertälje kommun som inte är anslutet till VA-nätet. Då det inte är möjligt att bygga allmänt vatten och avlopp till alla enskilda fastigheter inom kommunen har Södertälje kommun tagit fram en Vatten- och avloppsplan (VA-plan) där man utifrån olika kriterier tar fram en prioriteringsordning för vilka områden inom kommunen som ska anslutas till VA-nätet.

Utbyggnadsplanen fastställs sedan av kommunfullmäktige och uppdrag lämnas för att genomföra utbyggnaden till oss på Telge Nät som är VA-huvudman i kommunen. Under ett sådan pågående utbyggnad kallas området för ett omvandlingsområde.

I ett pågående omvandlingsområde kommer det att komma ut mycket information både från Södertälje kommun och från oss på Telge Nät med information om vad du som fastighetsägare har för ansvar att åtgärda själv samt vad och när i tid saker kommer att ske under byggnationstiden.

Senast ändrad: 26 juni, 2019