Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Telge Tillväxts uppdrag

Telge Tillväxt är ett unikt samarbete mellan offentlig sektor (Södertälje kommun, Telge och Arbetsförmedlingen) och svenska storföretag. Scania, Mekonomen, Peab, ICA Maxi Vasa handelsplats och Sodexo är alla delägare. Samarbetet ska möjliggöra nya typer av lösningar på ett viktigt samhällsproblem: ungdomsarbetslösheten.

Målsättning

Telge Tillväxt ska anställa arbetslösa unga vuxna från Södertälje kommun och i samarbete med näringsliv och offentlig sektor ge dem arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning.

Anställningen kan vara maximalt ett år. Under anställningen ska ungdomarna erbjudas möjlighet till coachning, studier och inläsning av kurser som ökar deras anställningsbarhet och självkänsla. Under anställningstiden ska ungdomarna aktivt söka andra arbeten eller studier.

Historik

Telge Tillväxt började genom ett projekt, Telge Sommar, redan 2010. Avsikten då var att ge sysselsättning åt ett 50-tal arbetslösa ungdomar under några sommarmånader för att ge Södertäljes grönytor en välbehövlig puts.

Av olika anledningar förlängdes projektet i omgångar. Samtidigt märkte vi att ungdomarna slutade och gick till nya jobb eller studier utan att vi egentligen gjorde så mycket mera än att ställa krav, som vilken arbetsgivare som helst, och att finnas där som goda förebilder.

Den första april 2011 bildades så Telge Tillväxt, som en direkt förlängning på Telge Sommar och verksamheten fortsatte under nytt namn och ny associationsform. Vid bolagsbildandet så vidgades också ägarkretsen till att omfatta ett antal bolag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor och CSR.

Vinster för samhället

Telge Tillväxt har som enda syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Sedan starten 2011 har 150-200 ungdomar per år fått möjlighet att komma till Telge Tillväxt. Cirka två tredjedelar av dessa lyckas vi slussa direkt ut till arbete eller studier.

Den samhälleliga vinsten är enorm för varje ungdom som kommer i egen försörjning. Omsatt i pengar så handlar det om 15-20 miljoner per individ fram till dess att pensionsåldern inträder.

Styrelse

Ingela Nylund Watz (S), ordf.
08-523 010 00

Cecilia Ståhl, vd
08-550 229 02

Ledamöter

Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Maria Hernroth (Peab)
Petra Bendelin (Mekonomen)
Anna Rang (Sodexo)
Jan Hillerström (Scania)
Jonas Berg (ICA Maxi)

Senast ändrad: 3 juni, 2021