Use Google translate to translate the web page. Telge AB takes no responsibility for the translation.

Är du 18-29 år och söker jobb?

Som anställd hos oss får du avtalsenlig lön och möjlighet att kombinera utbildning och arbete under anställningstiden. Vi matchar din kompetens med behoven hos företagen som söker arbetskraft genom oss.

Du börjar din tid på Telge Tillväxt med en praktikperiod på fyra veckor. Fungerar den bra så är du garanterad en anställning under maximalt ett år. Normal anställningstid brukar bli ca sex månader.

Under den tiden har du bevisat för dig själv att du klarar av att komma i tid på morgonen, att självständigt utföra arbetsuppgifter, att kunna arbeta tillsammans med andra. Du kanske också har varit uthyrd till en annan arbetsplats. Du har ett bättre cv än när du började på Telge Tillväxt och inte minst har du personer runt omkring dig som kan intyga att du klarar av ett riktigt jobb.

Allt detta i kombination med din egen självkänsla gör att du är betydligt närmare arbetsmarknaden än när du började på Telge Tillväxt. Och faktum är att två av tre lämnar Telge Tillväxt för att gå till annat arbete eller väljer att fortsätta sina studier.

För att kunna börja arbeta på Telge Tillväxt måste du bo i Södertälje och vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Kontakta oss på Telge Tillväxt eller Malin Rönnberg på Arbetsförmedlingen för mer information.

Hälsa på oss på Facebook. Där hittar du alltid den senaste informationen. Dessutom hittar du tips, nyttiga länkar, bilder och mycket annat. 

Senast ändrad: 25 maj, 2020